วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมชัย' ร่อน จม.ถึง 'พรเพชร' ปมเซตซีโร่ คาดยื่นศาลฯภายใน 2 สัปดาห์

"สมชัย" เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง "พรเพชร" ปมเซตซีโร่ คาดยื่นศาล รธน.ได้ภายใน 2 สัปดาห์นี้ เผยเขียนคำร้องได้ 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว ลั่นไม่หวังได้เก้าอี้คืน แค่สร้างบรรทัดฐานทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวถึงจดหมายเปิดผนึกถึง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรณีลงมติเซตซีโร่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งมองว่าจะเป็นการลิดรอนสิทธิ และอยากให้เป็นแนวทางปฏิบัติกับทุกองค์กรอิสระ โดนระบุ หวังว่าหลักการที่ถูกต้องในการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีเหตุผลและไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้า จะไม่ถูกนำไปใช้ในองค์กรที่เหลือ แม้ว่าจะไม่เป็นธรรมต่อองค์กรที่ผ่านการลงมติไปแล้ว เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ตาม แม้การตัดสินใจลงมติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ ป.ป.ช. ของสภานิติบัญญัติในอนาคต สภาอาจจะมีความตั้งใจให้อยู่ต่อไปจนครบวาระ โดยไม่ใส่ใจกับผลการลงมติที่ผ่านมา ครั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่แล้ว

"แต่ก็อยากเป็นเสียงหนึ่งในการสนับสนุนท่าน ในการลงมติตามแนวทางดังกล่าวด้วยความจริงใจ มิใช่การประชดประชันสำหรับการแก้คืนในสิ่งที่เห็นว่ายังไม่ถูกต้องนั้น ในฐานะส่วนบุคคล จึงจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ในการดำเนินการ และต้องเรียนว่ามิใช่เป็นไปเพื่อการรักษาตำแหน่ง แต่เพื่อให้หลักการที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นต่อสังคมไทย ซึ่งผมคงต้องขออนุญาตต่อท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ในการดำเนินการตามสิทธิที่เห็นสมควร โดยจะดำเนินการทันทีเมื่อมีความพร้อมในด้านเอกสาร"

ส่วนการจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีเซตซีโร่หรือไม่นั้น นายสมชัย กล่าวว่า สิทธิส่วนบุคคลสามารถยื่นได้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล คาดว่าจะยื่นคำร้องภายในสองสัปดาห์นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเขียนคำร้องโดยจะทำอย่างรอบคอบและมีสาระ เขียนได้สมบูรณ์ 70-80 เปอร์เซ็นต์แล้ว หากจะไปยื่นคำร้องเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และจะเดินทางไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง กรณีนี้ทำโดยส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้ง กกต.คนอื่น คิดว่าเป็นการใช้สิทธิเท่านั้น ไม่ได้คิดว่ายื่นแล้วจะได้ผลอย่างไร เพื่อเป็นการให้หลักกับสังคมว่าในการตรากฎหมายหรือทำอะไร ต้องมีเหตุผลที่สมควร.

"สมชัย" เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง "พรเพชร" ปมเซตซีโร่ คาดยื่นศาล รธน.ได้ภายใน 2 สัปดาห์นี้ เผยเขียนคำร้องได้ 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว ลั่นไม่หวังได้เก้าอี้คืน แค่สร้างบรรทัดฐานทางกฎหมาย 31 ก.ค. 2560 15:06 31 ก.ค. 2560 16:28 ไทยรัฐ