วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การบริหารจัดการทุกเรื่องราวชีวิต ของนักธุรกิจชื่อดัง

สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม บริการไพรเวทแบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จึงมีไอเดียเปิดตัว “PERFECT WEALTH” e-Multimedia Publication วารสารออนไลน์ ฉบับแรก ที่ถ่ายทอดปรัชญา “When Your Wish is More Than Wealth” ซึ่ง จิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ ผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ปรัชญาดังกล่าวของบริการไพรเวทแบงก์ ธนาคารกสิกรไทย หมายถึง การบริหารจัดการทุกเรื่องราวของชีวิต เพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่มูลค่าของทรัพย์สิน แต่ยังหมายถึงการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น รวมไปถึงการต่อยอดและแบ่งปันไปสู่มิติอื่นๆ โดยปรัชญานี้เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกของกลุ่มบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ที่นำมาใช้ทั้งการ บริหารธุรกิจ การดำเนินชีวิตและการแบ่งปันกลับ คืนสู่สังคม

สำหรับ “PERFECT WEALTH” ฉบับปฐมฤกษ์นี้ ได้นำปรัชญาการใช้ชีวิตของบุคคลต้นแบบ ได้แก่ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ นักคิด นักเขียน และนักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนทางสังคม กล่าวว่า ตนเองให้ความสนใจเรื่องราวที่เป็นด้านมืดของชีวิตและสังคมว่าจะทำอะไรให้เบาบางลงได้ และขณะนี้ได้อุทิศชีวิตให้กับงานด้าน “ความตาย” ให้คนเราได้มีโอกาสตายดี ในการทำงานขับเคลื่อนสังคม ทำให้รู้สึกว่า เราไม่ได้เกิดมาเอาเปรียบโลก รู้สึกมีความสุขและประทับใจเสมอ ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ของตน คือการเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพจนถึงวาระสุดท้าย

อีกหนึ่งบุคคลต้นแบบ อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล กล่าวว่า ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ คือ ความสุขที่ได้เห็นทุกครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและเกื้อหนุนกัน เพราะบ้านเป็นรากฐานสำคัญของสังคม คุณธรรมจึงเริ่มต้นจากครอบครัว คุณธรรมของแม่สร้างความรักสามัคคีให้เราพี่น้อง การใช้ชีวิตของท่านเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งอดทนและการเป็นผู้รับทำให้เราอยู่อย่างเป็นผู้ให้ ครอบครัวเราเองเคยเป็นชาวไร่อ้อยมาก่อน จึงเข้าใจถึงความยากลำบากของเขาได้เป็นอย่างดี จึงภูมิใจที่ธุรกิจของเราสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซีอีโอ บริษัท ไทยเพรสซิเด้นท์ ฟู้ด จำกัด กล่าวว่า ตนชอบว่ายน้ำและมีโอกาสฝึกฝนจนเป็นนักกีฬาซีเกมส์ ถึงจะทำธุรกิจแล้วก็ไม่เคยทิ้งการว่ายน้ำ ตอนที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ พบว่าเป็นมะเร็งที่ปอดก่อนหน้าช่วงโอลิมปิกที่จีนปี 2008 ไม่กี่เดือน ต้องผ่าตัดปอดซ้ายทิ้ง ในขณะที่โอลิมปิกก็กำลังจะเริ่ม ถือเป็นช่วงเวลาที่ทรหดไม่น้อย เพราะต้องบินกลับไปกลับมาเพื่อทำคีโมฉายแสง การเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย เป็นผลจากการเรียนรู้และฝึกฝนเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็ก กีฬาสอนให้เป็นผู้ให้มากกว่า รู้ถึงความหมายและคุณค่าของตัวเอง ถ้าคิดว่าทุกวันนี้คือกำไร ใช้ชีวิตทุกวันเป็นกิจวัตร และมองชีวิตอย่างเข้าใจไม่แสวงหา เราจะค้นพบความสุขและความสงบ.