วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ส่องด่วน! ประกันวินาศภัยที่เคลมได้เงินทันที

ซับน้ำตาเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม หากทำประกันข้าวนาปี 2560 คปภ.จ่ายค่าเสียหาย 1,260 บาทต่อไร่ ส่วนประกันภัยอื่นๆ ได้เร่งรัดในส่วนที่เกี่ยวข้องชดเชยค่าสินไหมทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีหลายจังหวัดในภาคอีสาน และภาคเหนือตอนล่าง เกิดน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลากส่งผลให้หลายจังหวัดประสบอุทกภัย น้ำท่วมขังในพื้นเกษตร บ้านเรือนพังเสียหาย รถยนต์จำนวนมากจมและหายไปกับกระแสน้ำ ทั้งนี้หากประชาชนได้ทำประกันวินาศภัยเอาไว้ สามารถดูเงื่อนไขและวิธีการแจ้งเคลมเบื้องต้นได้ดังนี้ 

ประกันภัยรถยนต์

เจ้าของรถยนต์ที่ประสบอุทกภัย หากทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือที่เรียกว่า ประกันภัยรถยนต์ โดยเฉพาะชั้น 1 ส่วนใหญ่กรมธรรม์จะคุ้มครองในกรณีภัยพิบัติ หรือน้ำท่วมด้วย โดยผู้เอาประกัน หรือ เจ้าของรถยนต์ สามารถติดต่อไปยังบริษัทที่ทำประกันไว้ได้ทันที เพียงบอกทะเบียนรถและชื่อเจ้าของรถ

โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาความเสียหายดังนี้

1. ความเสียหายสิ้นเชิง (total loss) สหมายถึง รถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย เช่น น้ำท่วมมิดคัน ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เป็นต้น บริษัทประกันจะทำการจ่ายเงินคืนเท่ากับทุนประกันที่ได้รับความคุ้มครอง

2. เสียหายแค่บางส่วน (partial loss) หมายถึง รถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย แต่สามารถซ่อมแซมได้ โดยบริษัทประกันจะซ่อมแซมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สำหรับ ประกันรถยนต์ชั้นที่ 2 เป็นต้นไปนั้น ต้องดูเป็นบางกรณีไปว่าผู้เอากรมธรรม์ หรือเจ้าของรถยนต์ได้ซื้อประกันภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมด้วยหรือไม่ ซึ่งการชดเชยต้องดูเป็นกรณีไป และต้องดูเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อีกด้วย

กรณีที่รถยนต์พลัดหายไปกับน้ำ เจ้าของรถที่ทำประกันไว้สามารถไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ และส่งเรื่องไปยังบริษัทประกันเพื่อขอเคลมประกันในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าของรถยนต์ สามารถโทรศัพท์สอบถามไปยังบริษัทประกันภัยที่ได้ทำประกันไว้ได้ทันที 

กรมธรรม์ประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม มีดังนี้

-กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ซื้อความคุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มเติม
-กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
-กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560
เกษตรกรที่ซื้อกรมธรรม์ไปแล้ว จะได้รับความคุ้มครองจากภัยน้ำท่วม หรือฝนตกหนักด้วย ซึ่งเกษตรกรจะได้รับวงเงินคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า เกษตรกรสามารถเคลมความเสียหายได้ตามกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี โดยติดต่อที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ในพื้นที่ ซึ่งจะมีระบบเชื่อมโยงไปถึงสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ส่วนทรัพย์สินที่เสียหาย รวมทั้งรถยนต์ที่จมน้ำ ทางจังหวัดได้มีการบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนจัดรถยกไปไว้ในที่ปลอดภัย โดยในส่วนของสำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัดในพื้นที่ได้ประสานงานกับทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยและชมรมประกันวินาศภัยเร่งรัด ให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

ซับน้ำตาเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม หากทำประกันข้าวนาปี 2560 คปภ.จ่ายค่าเสียหาย 1,260 บาทต่อไร่ ส่วนประกันภัยอื่นๆ ได้เร่งรัดในส่วนที่เกี่ยวข้องชดเชยค่าสินไหมทันที 31 ก.ค. 2560 13:19 31 ก.ค. 2560 14:13 ไทยรัฐ