วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กจิน' สั่งเร่งช่วยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์ เตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด

"บิ๊กจิน" ให้ผู้ตรวจราชการฯ ประสานประสานหน่วยงาน-จังหวัดน้ำท่วม เร่งสนับสนุนสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือชาวบ้านโดยด่วน พร้อมรายงานสถานการณ์น้ำรายวัน เพื่อเตรียมการเข้าฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ำลด

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมด่วนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 และเขต 11 ซึ่งเป็นเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี ตามการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ในการกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน) ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกำลังเกิดปัญหาอุทกภัยอย่างหนักในขณะนี้ โดยพื้นที่เขต 10 ประกอบด้วย จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู และ จ.บึงกาฬ และเขต 11 ประกอบด้วย จ.นครพนม จ.มุกดาหาร และ จ.สกลนคร ในการนี้ผู้ตรวจราชการฯ ในแต่ละเขต ได้รายงานสถานการณ์ความเสียหายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดที่ได้รับความเสียหายและเดือดร้อนมากที่สุดในขณะนี้คือ จ.สกลนคร สำหรับในจังหวัดอื่นๆ นั้น แม้จะมีผลกระทบบ้าง แต่ยังอยู่ในสภาวะที่ไม่รุนแรงนัก โดยขณะนี้แต่ละจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้ว

โดย พล.อ.อ.ประจิน ได้ให้แนวทางปฏิบัติแก่ผู้ตรวจราชการฯ ในการให้ความช่วยเหลือว่า เนื่องจากในขณะนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ เข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ในการดำเนินการของผู้ตรวจราชการฯ ขอให้มีการประสานกับทางจังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆ โดยไม่ให้เป็นภาระในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือเกิดการซ้ำซ้อนระหว่างกัน โดยในการสนับสนุนสิ่งของที่จะไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนั้น จะเป็นการสนับสนุนในส่วนของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่กำลังดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อยู่ในขณะนี้ และให้มีการวางแผนที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตความรับผิดชอบที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินทางยากลำบากและออกมาไม่สะดวก โดยจะมีการนำสิ่งของที่จำเป็นไปให้กับพี่น้องประชาชนเหล่านั้นในพื้นที่ให้ใกล้ที่สุด

ทั้งนี้ พล.อ.อ.ประจิน ขอให้ผู้ตรวจราชการฯ ได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นรายวัน และเตรียมการที่จะเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังน้ำลดในทันที โดยให้มีการสำรวจความเสียหายในส่วนของบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทำการเกษตร โรงเรียน รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิง และการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อที่จะให้กระทรวงที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน) ได้เข้าไปช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง.

"บิ๊กจิน" ให้ผู้ตรวจราชการฯ ประสานประสานหน่วยงาน-จังหวัดน้ำท่วม เร่งสนับสนุนสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือชาวบ้านโดยด่วน พร้อมรายงานสถานการณ์น้ำรายวัน เพื่อเตรียมการเข้าฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ำลด 31 ก.ค. 2560 13:15 ไทยรัฐ