วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทน.เชียงใหม่แก้ปัญหาขยะล้นเมือง

แฟ้มภาพ

นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับ น.ส.ธุวานันท์ พวงมาลา ประธานชุมชนเคหะ 2 เปิดการอบรบโครงการแยกขยะต้นทางโดยประชารัฐ กิจการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะชุมชนต้นทางของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำ อสม.ในแขวงกาวิละ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้นำความรู้จากการคัดแยกขยะต้นทางไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ หลังจากในเขตเมืองเชียงใหม่ต้องกำจัดขยะตกวันละ 300 ตันต่อวัน ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการจัดเก็บขยะ หากมีการร่วมคัดแยกจากต้นทางคือบ้านเรือนก่อนนำไปทิ้งจะช่วยลดขยะได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายชาตรี กล่าวอีกว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำวิทยากรมาให้ความรู้และวิธีแยกขยะเพื่อนำไปใช้ใหม่หรือนำไปจำหน่ายแทนที่จะนำไปทิ้งให้เทศบาลเอาไปกำจัดเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ทั้งนี้ เราจะเอาของเหลือใช้ เช่น ขวดน้ำทั้งพลาสติกและแก้ว, กระดาษ, อะลูมิเนียมกระป๋องน้ำอัดลมต่างๆแทนที่จะเอาไปทิ้ง สิ่งของเหล่านี้สามารถนำไปขายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ถึงจะไม่มากนักแต่ก็ดีกว่านำไปทิ้งเปล่าๆเป็นการลดรายจ่ายให้เทศบาลที่ต้องว่าจ้างให้บริษัทที่นำไปกำจัดจะได้เหลือเงินงบประมาณไปใช้อย่างอื่นที่จะพัฒนาเมืองต่อไป.

เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับประธานชุมชนเคหะ2 เปิดการอบรบโครงการแยกขยะต้นทางโดยประชารัฐ กิจการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะชุมชนต้นทางของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำ อสม.ในแขวงกาวิละ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงประชาชน 31 ก.ค. 2560 08:11 31 ก.ค. 2560 08:12 ไทยรัฐ