วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดวันนี้ทางเข้าดอนเมือง กรมทางหลวงทดลองปิด 3 วัน 3 ช่วง-ก่อนเริ่มปิดสร้างจริง 1 ก.ย.

(ภาพถนน จาก Google Maps)

เริ่มทดลองปิดวันนี้ สะพานเข้าสนามบินดอนเมือง กรมทางหลวงกำหนดทดลอง 3 วัน เพื่อประเมินจราจรก่อนปิดจริง 1 ก.ย.นี้

นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. จนถึงวันที่ 2 ส.ค.นี้ กรมทางหลวงจะทดลองปิดสะพานทางเชื่อมเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประเมินและศึกษาผลกระทบด้านการจราจรก่อนจะเริ่มงานก่อสร้างทุบสะพานเพื่อขยายถนนวิภาวดี จาก 2 ช่อง เพิ่มเป็น 3 ช่องทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 31 ก.ค. เริ่มปิดเวลา 08.00-12.00 น. และเวลา 14.00-18.00 น. วันที่ 1 ส.ค. ปิดเวลา 04.00-09.00 น. และเวลา 17.00-21.00 น. วันที่ 2 ส.ค. ปิดเวลา 00.01-23.59 น.

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าออกสนามบินในช่วงวันเวลาดังกล่าว กรมทางหลวงขอแนะนำเส้นทางดังนี้ รถที่มาจากถนนวิภาวดีขาออก ให้ใช้สะพานต่างระดับคลังสินค้าเข้าสนามบินดอนเมือง หรือตรงไปใช้สะพานกลับรถฐานทัพอากาศ แล้วเข้าประตูที่ 2 และ 3 ส่วนรถที่ลงจากดอนเมืองโทลล์เวย์ขาออก ลงทางด่วนเข้าสนามบินดอนเมือง ในทางกลับกัน รถจากถนนวิภาวดีขาเข้า เลี้ยวเข้าสนามบินดอนเมืองที่ประตูทางเข้าที่ 3 และ 2 สำหรับรถที่จะออกจากสนามบินดอนเมือง ให้ใช้ทางออกที่ประตู 5, 6, 8 และ 9 ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะเริ่มปิดสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมืองถาวร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2560 จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ.

เริ่มทดลองปิดวันนี้ สะพานเข้าสนามบินดอนเมือง กรมทางหลวงกำหนดทดลอง 3 วัน เพื่อประเมินจราจรก่อนปิดจริง 1 ก.ย.นี้ นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่31 ก.ค.จนถึงวันที่2 ส.ค. 31 ก.ค. 2560 01:06 ไทยรัฐ