วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนเศรษฐีเปิดกรุส่องเพชร!

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems & Jewelry Institute of Thailand-GIT) เปิดเผยว่า เชิญชวนให้คนไทยที่มีอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะเพชร พลอย ที่เป็นสมบัติตกทอด หรือที่เคยซื้อเก็บไว้ นำเครื่องประดับเหล่านี้มาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน และขอใบรับรองจาก GIT ได้ เพื่อเป็นการรับประกันสินค้า และสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันให้กับเครื่องประดับของตัวเองว่าเป็นของดี มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ GIT ยังมีแผนเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ นำสินค้าเข้ามาตรวจสอบและขอใบรับรองจากสถาบันด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เพราะ GIT เป็นสถาบันตรวจสอบคุณภาพเพชร พลอย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีเครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัย มีห้องแล็บที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่าสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจาก GIT มีความแม่นยำ เที่ยงตรง และเชื่อถือได้

“อยากเชิญชวนให้คนที่มีสมบัติตกทอด มีเพชร พลอย ที่เก็บไว้ หากอยากรู้ว่าสมบัติของตัวเองมีคุณภาพ มาตรฐาน ระดับไหน ดีไม่ดีอย่างไร ขอให้มาใช้บริการได้ที่ GIT เพราะ ถ้าผ่านการตรวจสอบจากเราแล้ว เท่ากับได้รับการการันตี เพราะ GIT เป็นหน่วยงานเดียวในไทยที่ได้ ISO 17025 รวมทั้งผู้ประกอบการที่อยากให้เราตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันค่านิยมคนไทยบางส่วนยังนิยมใช้บริการของบริษัทต่างชาติ จึงอยากรณรงค์ให้มาใช้บริการของ GIT ให้มากขึ้น เพราะผลการตรวจรับรองไม่แตกต่างกัน และได้รับความเชื่อถือไม่ต่างกัน แต่การตรวจสอบของ GIT มีราคาถูกกว่ามาก เมื่อเทียบกับสถาบันตรวจสอบอื่นๆที่มีอยู่ในไทย”.

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems & Jewelry Institute of Thailand-GIT) เปิดเผยว่า เชิญชวนให้คนไทยที่มีอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะเพชร พลอย 31 ก.ค. 2560 00:55 31 ก.ค. 2560 00:56 ไทยรัฐ