วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป่านนี้!ยังไม่เริ่มสรรหาบอร์ด กสทช.ใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) ชุดปัจจุบันที่มี พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี เป็นประธาน ใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ในวันที่ 6 ต.ค.นี้ ซึ่งตามกฎหมายนั้นจะต้องดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ก่อนชุดเดิมสิ้นสุดลง 5 เดือน แต่จนถึงขณะนี้เหลือเวลาเพียง 2 เดือนกว่าเท่านั้น กระบวนการสรรหากรรมการ กสทช.ชุดใหม่ ยังไม่ได้เริ่มต้น ทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าคณะกรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบัน จะต้องทำหน้าที่รักษาการไปจนกว่าจะมีการสรรหาคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ที่ยังไม่มีการกำหนดเวลา ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (พ.ร.บ.) กสทช. พ.ศ.2560 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือน มิ.ย.60

ขณะที่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กระบวนการสรรหากรรมการ กสทช.นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามกฎหมาย พ.ร.บ.กสทช. ซึ่งสำนักงาน กสทช. ไม่มีหน้าที่ และไม่จำเป็นต้องทำหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อให้ดำเนินการแต่อย่างใด ด้านนางวรารัตน์ อัติแพทย์ เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากล่าวว่า ขณะนี้ กสทช.ยังไม่ได้ส่งเรื่องการประกาศสรรหากรรมการ กสทช.ชุดใหม่มาให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงยังไม่สามารถจัดประชุมเพื่อริเริ่มกระบวนการสรรหาได้ ต้องรอให้ กสทช.ส่งหนังสือแจ้งมาก่อนจึงจะเริ่มกระบวนการได้.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) ชุดปัจจุบันที่มี พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี เป็นประธาน ใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ในวันที่ 6 ต.ค.นี้ 31 ก.ค. 2560 00:53 31 ก.ค. 2560 00:54 ไทยรัฐ