วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รณรงค์ "ชาวพุทธทั่วโลกสวดมนต์ข้ามปี"

วธ.รุกหารือต่างแดน-อินโดฯและสวีเดนขานรับ n ชาว ตปท.นิยมกรรมฐาน


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ไทยเป็นประเทศแรกที่ริเริ่มการสวดมนต์ข้ามปีในช่วงปีใหม่สากล และรณรงค์ต่อเนื่องจนเผยแพร่การสวดมนต์ข้ามปีไปยังต่างประเทศ อย่างเช่นปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีการสวดมนต์ข้ามปีทั้งในประเทศญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย และในวัดไทยอีกหลายแห่งทั่วโลกก็เริ่มสวดมนต์ข้ามปี เพื่อรณรงค์ขยายกิจกรรมการทำสิ่งดีๆช่วงปีใหม่ วธ.จึงมีนโยบายที่จะรณรงค์ให้เป็น “ชาวพุทธทั่วโลกสวดมนต์ข้ามปี” ขณะนี้ได้มีการหารือความร่วมมือกับประเทศต่างๆแล้วอย่างเช่นที่อินโดนีเซีย ซึ่งพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ก็ได้เดินทางไปร่วมเจรจาหารือกับสมาคมพุทธศาสนาในอินโดนีเซียด้วยตนเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดี

ด้านพระโสภณวชิราภรณ์กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการสวดมนต์ข้ามปีซึ่งได้ดำเนินการทั้งวัดไทยในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชนก็ได้เข้ามีส่วนร่วมแล้ว ปีนี้รัฐบาลมีนโยบายขยายการสวดมนต์ข้ามปีเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้ชาวพุทธในต่างประเทศมีการสวดมนต์มากขึ้น โดยจะประกาศเป็นนโยบายชาวพุทธทั่วโลกสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งจะมีการพูดคุยกับประเทศต่างๆ โดยที่อินโดนีเซียได้มีการมาหารือทั้งฝ่ายเถรวาท มหายาน และพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย รวมทั้งได้มีการหารือกับสมาคมวิทยาลัยพุทธศาสนาของอินโดฯ ซึ่งมีสมาชิกถึง 15 แห่ง ก็จะยินดีรับดำเนินการ มีการเสนอที่จะจัดกิจกรรมที่บุโรพุทโธ ถือเป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ดีอย่างยิ่ง ส่วนประเทศอื่นๆก็จะหารือความร่วมมือเท่าที่จะดำเนินการได้ ทั้งจีน พม่า กัมพูชา เวียดนาม ศรีลังกา ลาว ซึ่งปีที่แล้วลาวก็ได้ร่วมอยู่แล้ว นอร์เวย์จะเดินทางไปหารือวันที่ 12-13 ส.ค. ส่วนสวีเดนได้ตอบรับแล้ว การดำเนินการจะอิงตามเวลาเคาต์ดาวน์ของแต่ละประเทศ การที่ศาสนาพุทธได้รับความศรัทธามากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่ชาวต่างชาตินั้น มาจากความนิยมในด้านกรรมฐาน อีกประการสำคัญที่มีการกล่าวถึงกันว่า อารยธรรมพุทธเป็นอารยธรรมที่ยังไม่เคยปรากฏว่ามีข้อขัดแย้ง ถือเป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีประเด็นทางศาสนาเป็นข้อขัดแย้ง จึงเป็นศาสนาที่สามารถสร้างความร่วมมือแห่งสันติภาพ.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ไทยเป็นประเทศแรกที่ริเริ่มการสวดมนต์ข้ามปีในช่วงปีใหม่สากล และรณรงค์ต่อเนื่องจนเผยแพร่การสวดมนต์ข้ามปีไปยังต่างประเทศ อย่างเช่นปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีการสวดมนต์ข้ามปี 31 ก.ค. 2560 00:49 31 ก.ค. 2560 00:49 ไทยรัฐ