วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.เกษตรฯ ตรวจน้ำท่วมที่สกลนคร พบไร่นาเสียหายกว่า 9 แสนไร่

รมว.กระทรวงเกษตรฯ ลงตรวจน้ำท่วม จ.สกลนคร เผยพื้นที่การเกษตรเสียหาย 9แสนกว่าไร่ ชี้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้ว พร้อมสั่งกรมชลฯ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำตลอดลำน้ำก่ำ ผลักดันน้ำลงแม่โขง คาดหากฝนไม่ตก จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 7 วัน...

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 60 ได้ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือ และบรรเทาปัญหาอุทกภัยจากพายุเซินกา ณ บ้านงิ้วด่อน หมู่ 1 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร โดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ผลกระทบในพื้นที่จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ก่อนลงพื้นที่พบปะประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

“ได้รับมอบจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีฝากความห่วงใย ดูแลให้ดี ลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด โดยสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดขณะนี้ ในภาพรวมพบว่า คงมีสถานการณ์ 18 จังหวัด 110 อำเภอ 570 ตำบล 3,404 หมู่บ้าน ได้แก่ ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ สุโขทัย ภาคอีสาน 12 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ ร้อยเอ็ด ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร” รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ จ.สกลนคร ซึ่งได้เกิดฝนตกหนักและน้ำไหลหลากในพื้นที่ 7 อำเภอ 38 ตำบล 351 หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับผลกระทบ 7,846 ครัวเรือน 23,538 คน ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนส่วนใหญ่ขณะนี้ก็มีปริมาณเก็บกักค่อนข้างมาก แบ่งเป็น อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่งได้แก่ 1. อ่างเก็บน้ำน้ำอูน ความจุ 520 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีน้ำ 567 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 109% 2. อ่างเก็บน้ำน้ำพุง ความจุ 165 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำ 149 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 90% ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่มีปริมาณน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง ดังนี้ 1. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ความจุ 2.43 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำ 2.60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 107% 2. อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ความจุ 4.00 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำ 4.53 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 113% 3. อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ความจุ 3.04 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำ 2.91 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96% 4. อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ความจุ 2.66 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำ 3.05 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 127%

ขณะที่ ผลกระทบด้านการเกษตร จ.สกลนคร ด้านพืช เกษตรกร 63,123 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 954,904 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 946,846 ไร่ พืชไร่ 6,708 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,350 ไร่ ด้านประมง เกษตรกร 4,865 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 5,038 ไร่ และด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 24,434 ราย สัตว์ที่ได้รับผลกระทบ 437,185 ตัว โค-กระบือ 44,389 ตัว สุกร 10,955 ตัว แพะ-แกะ 45 ตัว สัตว์ปีก 381,796 ตัว      

รมว.กระทรวงเกษตรฯ กล่าวอีกว่า สำหรับความเสียหายและการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น กรมชลฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อนดินทางเข้าไปในพื้นที่ ตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียด ได้จัดส่งเครื่องจักรเครื่องมือ/เจ้าหน้าที่ เข้าไปซ่อมแซมจุดที่เสียหายตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 60 และปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นนั้น จะไม่ไหลผ่านลงสู่ตัวเมืองสกลนคร แต่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไหลลงสู่คลองน้ำอูน 40% และไหลลงสู่หนองหารสกลนคร 60% ซึ่งกรมชลฯ ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวมจำนวน 26 เครื่องตลอดลำน้ำก่ำ โดยขณะนี้ติดตั้งแล้ว จำนวน 4 เครื่อง ที่ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต จังหวัดนครพนม และจะทยอยติดตั้งอีก 22 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำจากลำน้ำก่ำระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ภายใน 7 วัน หากไม่มีปริมาณฝนมาเพิ่ม”

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า ด้านผลกระทบด้านการเกษตร จากอุทกภัยในช่วงวันที่ 5-29 ก.ค. 60 พบว่า ผลกระทบด้านการเกษตรทั่วประเทศ แบ่งเป็น ด้านพืช เกษตรกร 297,598 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 2.86 ล้านไร่ ได้แก่ ข้าว 2.67 ล้านไร่ พืชไร่ 177,554 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 15,393 ไร่ ด้านประมง เกษตรกร 5,805 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 5,391 ไร่ ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 24,857 ราย สัตว์ที่ได้รับผลกระทบ 445,058 ตัว โค-กระบือ 48,514 ตัว สุกร 11,669 ตัว แพะ-แกะ 887 ตัว สัตว์ปีก 383,968 ตัว.

รมว.กระทรวงเกษตรฯ ลงตรวจน้ำท่วม จ.สกลนคร เผยพื้นที่การเกษตรเสียหาย 9แสนกว่าไร่ ชี้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้ว พร้อมสั่งกรมชลฯ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำตลอดลำน้ำก่ำ ผลักดันน้ำลงแม่โขง คาดหากฝนไม่ตก จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 7 วัน... 30 ก.ค. 2560 20:59 30 ก.ค. 2560 21:30 ไทยรัฐ