วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 7 วันพุ่ง 2.5 แสน พบเป็นชาวพม่ามากที่สุด

ศฉต. รายงาน ยอดแจ้งใช้แรงงานต่างด้าว 7 วัน ทะลุ 2.5 แสนคน พบชาวเมียนมาขึ้นทะเบียน 1.4 แสนคน งานเกษตรปศุสัตว์ใช้สูงสุด 5.7 แสนคน แนะนายจ้างยังมีเวลาแจ้งถึง 7 ส.ค. 60 นี้

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 60 ศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ศฉต.) กระทรวงแรงงาน รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งใช้คนต่างด้าว 100 ศูนย์ ทั่วประเทศ ตั้งอยู่ใน กทม. 11 ศูนย์ และส่วนภูมิภาค 89 ศูนย์ เฉพาะวันที่ 30 ก.ค. มีนายจ้าง 8,152 ราย ยื่นขอใช้ลูกจ้าง 29,443 คน ยอดรวมตั้งแต่วันที่ 24-30 ก.ค. มีนายจ้าง 74,614 ราย แจ้งขอใช้ลูกจ้าง 253,909 คน ในจำนวนนี้เป็นการแจ้งผ่านออนไลน์ 12,938 คน

ทั้งนี้ ลูกจ้างเมียนมาได้รับความสนใจใช้ทำงานสูงสุด 145,988 คน กัมพูชา 72,535 คน ลาว 35,386 คน ส่วนงาน 5 อันดับ ที่ขอใช้ต่างด้าวสูงสุด ได้แก่ งานเกษตรและปศุสัตว์ 57,213 คน งานก่อสร้าง 45,927 คน งานจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 24,246 คน งานให้บริการต่างๆ 18,728 คน และกิจการต่อเนื่องเกษตร 15,207 คน

ส่วนนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ไม่มีเอกสารการจ้างงาน ไม่มีใบอนุญาตทำงาน สามารถแจ้งขอใช้ต่างด้าวได้จนถึงวันที่ 7 ส.ค.

ศฉต. รายงาน ยอดแจ้งใช้แรงงานต่างด้าว 7 วัน ทะลุ 2.5 แสนคน พบชาวเมียนมาขึ้นทะเบียน 1.4 แสนคน งานเกษตรปศุสัตว์ใช้สูงสุด 5.7 แสนคน แนะนายจ้างยังมีเวลาแจ้งถึง 7 ส.ค. 60 นี้ 30 ก.ค. 2560 19:18 30 ก.ค. 2560 20:04 ไทยรัฐ