วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อาคม' ประชุมด่วนหารือหน่วยงานรับมือสถานการณ์น้ำในสนามบินสกลนคร

'อาคม' ประชุมด่วนหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมือสถานการณ์น้ำในสนามบินสกลนคร พร้อมกำชับดูแลผู้โดยสาร และประชาชนเต็มที่

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 60 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ ท่าอากาศยานสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ มีนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสกลนคร ผู้แทนกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน ผู้แทนจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยได้ข้อสรุปดังนี้

1. ให้กรมท่าอากาศยานประกาศ NOTAM ปิดทางวิ่ง 05/23 (R/W 05/23) และทางขับสาย A (Taxiway A) ณ ท่าอากาศยานสกลนครต่อไปจนถึงวันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 เวลา 23.59 น. เพื่อแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณทางขับสาย A (Taxiway A) หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

2. สายการบินให้ช่วยเหลือผู้โดยสาร และแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยเบื้องต้นผู้โดยสารสามารถคืน/เปลี่ยนบัตรโดยสาร หรือเปลี่ยนเส้นทางได้ และประสานกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำจังหวัดสกลนคร และ สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร จัดรถตู้ หรือรถบัส เพื่อนำผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางระหว่างท่าอากาศยานสกลนคร กับท่าอากาศยานนครพนม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารและประชาชน

3. การจัดการน้ำที่ท่วมขัง ได้ขอความร่วมมือ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อระดมเครื่องสูบน้ำ รถขุด และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ (30 ก.ค. 60) เร่งสูบน้ำและทำคันกั้นน้ำ โดยเร่งด่วน

4. มอบหมายให้ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ดำเนินการปรับพื้นผิวถนนทางเข้าสนามบิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ

5. ให้กรมท่าอากาศยาน วางแผนการแก้ไขและป้องกันระยะยาว ให้การดำเนินการทุกส่วนคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารมากที่สุด

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสกลนคร ว่าทุกคนเป็นกำลังสำคัญของท่าอากาศยาน ให้ช่วยกันสู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ต่อไป

'อาคม' ประชุมด่วนหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมือสถานการณ์น้ำในสนามบินสกลนคร พร้อมกำชับดูแลผู้โดยสาร และประชาชนเต็มที่ 30 ก.ค. 2560 17:19 30 ก.ค. 2560 17:55 ไทยรัฐ