วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.สั่ง ผวจ.ทุกจังหวัด คุมเข้มรับบริจาคน้ำท่วม ต้องโปร่งใส

ปลัด มท.สั่งด่วนคุมเข้มรับบริจาคต้องโปร่งใส ปภ.รายงานยังมีสถานการณ์น้ำหลาก 19 จังหวัด ด้านกรมโยธาฯ ส่งเครื่องสูบน้ำแก้วิกฤติสกลนคร

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 60 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง มีการเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่มีการเผยแพร่ทางสื่อว่าเกิดความไม่โปร่งใส จึงขอให้จังหวัดต่างๆ กำชับหน่วยงานและภาคเอกชนในพื้นที่ที่จะดำเนินการเปิดรับบริจาค โดยอ้างเหตุการไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยว่า ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบได้ เช่น การออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับสิ่งของบริจาค หรือเงินบริจาคไว้ให้เรียบร้อย และต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งสรุปยอดรับบริจาคในแต่ละวัน หรือแต่ละห้วงเวลา รวมทั้งต้องแสดงรายการจ่าย การนำเงินไปใช้ไว้ด้วย โดยอาจแสดงรายการดังกล่าวทางสื่อออนไลน์ และติดป้ายประกาศไว้ในที่สาธารณะให้ชัดเจน หรือมีการแถลงข่าวการรับบริจาคเป็นระยะๆ สำหรับการรับบริจาคในส่วนของจังหวัดนั้น ให้กำหนดตัวบุคคลและการแจกจ่ายไว้ให้ชัดเจน เพื่อสามารถชี้แจงตรวจสอบได้ใน

ภายหลัง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 19 จังหวัด แยกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 7 อำเภอ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ร้อยเอ็ด 16 อำเภอ นครราชสีมา 8 อำเภอ ขอนแก่น 2 อำเภอ มหาสารคาม 12 อำเภอ กาฬสินธุ์ 15 อำเภอ บุรีรัมย์ 5 อำเภอ มุกดาหาร 2 อำเภอ อุบลราชธานี 6 อำเภอ อำนาจเจริญ 7 อำเภอ ชัยภูมิ 1อำเภอ อุดรธานี 8 อำเภอ ภาคเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

ด้าน นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่าได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ของกรมโยธาฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 0.45 ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน 4 เครื่อง ได้ส่งไปถึงสกลนครตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ทั้งนี้ ได้ให้ นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวก และร่วมวางแผนกับทางจังหวัดในการกู้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้

ปลัด มท.สั่งด่วนคุมเข้มรับบริจาคต้องโปร่งใส ปภ.รายงานยังมีสถานการณ์น้ำหลาก 19 จังหวัด ด้านกรมโยธาฯ ส่งเครื่องสูบน้ำแก้วิกฤติสกลนคร 30 ก.ค. 2560 14:18 30 ก.ค. 2560 15:03 ไทยรัฐ