วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้รอดจากเหตุการณ์ 9/11 อาจเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและปอด

แม้ว่าเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในมหานครนิวยอร์กเมื่อวันที่ 11 ก.ย.2544 จะผ่านมาเนิ่นนานถึง 16 ปี แต่เรื่องราวในวันนั้นยังเป็นที่จดจำของผู้คนจำนวนมาก นับเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเมือง ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งนักวิจัยจากศูนย์สุขภาพเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ และกรมอนามัยและสุขวิทยาจิตแห่งนิวยอร์กเผยว่า ผู้รอดชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในครั้งนั้นอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคปอดมากขึ้น

มีรายงานวิจัยในวารสารระบาดวิทยาว่า คนนับพันเสี่ยงได้รับความเข้มข้นของสารอันตราย ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน รวมถึงความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจเรื้อรัง จากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ใกล้อาคารเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ จำนวน 8,701 คน ในวันที่มีการโจมตี และเป็นผู้ที่ไม่มีโรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคปอด แต่หลังจากติดตามผลนานถึง 11 ปี นักวิจัยพบว่าผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บในวันนั้นมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้อย่างน้อย 2 เท่าของคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ เพราะได้สัมผัสกับฝุ่นละอองและเศษวัสดุ นอกจากนี้ยังพบว่ามี 92 คนเป็นโรคหัวใจ ส่วนอีก 327 คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ขณะที่ 308 คนได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหอบหืดชนิดใหม่ และ 297 คนเป็นโรคปอดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้องอก สำหรับผู้ที่บาดเจ็บกระดูกหัก บาดเจ็บที่ศีรษะ หรือเคล็ดขัดยอกก็มีความเสี่ยงที่จะมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหัวใจวาย ซึ่งมีอาสาสมัครหลายรายที่ป่วยหนักจากการได้รับสารอันตรายเหล่านี้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยแนะนำว่าผู้คนควรมีการฝึกอบรมและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ให้เข้าใจ และตระหนักถึงบทเรียนในอดีตที่จะทำให้พวกเขาเตรียมพร้อมมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้.

แม้ว่าเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในมหานครนิวยอร์กเมื่อวันที่ 11 ก.ย.2544 จะผ่านมาเนิ่นนานถึง 16 ปี แต่เรื่องราวในวันนั้นยังเป็นที่จดจำของผู้คนจำนวนมาก นับเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเมือง... 30 ก.ค. 2560 12:59 30 ก.ค. 2560 12:59 ไทยรัฐ