วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประดิษฐ์ตราเครื่องหมายแบบใหม่ เนตรนารีในอเมริกา

อีกไม่นานนี้เนตรนารีในสหรัฐอเมริกาก็จะมีตราเครื่องสัญลักษณ์ใหม่ได้ใช้ โดยฝีมือการคิดค้นประดิษฐ์จากเนตรนารีหรือลูกเสือหญิงกลุ่มเด็กวัยตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป พวกเขาได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐ อเมริกานิยาม 4 สาขาวิชาดังกล่าวว่า “สเตม” (STEM) อันหมายถึงองค์ความรู้ด้านวิชาการของศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและสามารถนำมาใช้ด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

เหล่าเนตรนารีตัวน้อยเหล่านี้ได้สร้างตราสัญลักษณ์จำนวน 23 แบบ เป็นตราแบบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในทศวรรษสำหรับวงการเนตรนารีของสหรัฐอเมริกา และยังช่วยให้เด็กๆ กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถประดิษฐ์งานจากมันสมองของพวกเขาเอง ตราใหม่ดังกล่าวจะเน้นการออกแบบถึงรถยนต์ การบิน ซึ่งใช้ชุดเครื่องมือบริษัทของเล่นสำหรับกลุ่มเด็กผู้หญิง โดยขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้เนตรนารีวัยประถมจะได้เรียนรู้และปลูกฝังถึงประเด็นทางสังคมอื่นๆเพิ่มขึ้น เช่น เรื่องของการอนุรักษ์

การให้เด็กกลุ่มผู้หญิงได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์เพื่อให้หนูน้อยได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง และเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งมองว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ได้ ที่สำคัญคือให้พวกเขาเชื่อมั่นมากพอที่จะเข้าศึกษาและการประกอบอาชีพในสาขาเหล่านั้นในอนาคต.

อีกไม่นานนี้เนตรนารีในสหรัฐอเมริกาก็จะมีตราเครื่องสัญลักษณ์ใหม่ได้ใช้ โดยฝีมือการคิดค้นประดิษฐ์จากเนตรนารีหรือลูกเสือหญิงกลุ่มเด็กวัยตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป 30 ก.ค. 2560 12:54 30 ก.ค. 2560 12:57 ไทยรัฐ