วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ซูเปอร์โพล' เผยคะแนนนิยม 'บิ๊กตู่' ปชช.ส่วนใหญ่หนุนนั่งนายกฯ ต่อ

"ซูเปอร์โพล" เผยสำรวจคะแนนนิยม "บิ๊กตู่" ชี้ ปชช. 78.4 เปอร์เซ็นต์ หนุนนั่งนายกฯต่อ อวยไม่โกงกิน ซื่อสัตย์ เป็นผู้นำ ไม่เป็นตัวการสร้างขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 60 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,111 คน ระหว่างวันที่ 20-29 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.4 ระบุว่า ไม่มีใครเหมาะสมกับตำแหน่งนายกฯ มากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ เพราะสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ต้องการคนที่มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกงชาติ ไม่เป็นตัวการก่อความขัดแย้งในหมู่ประชาชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ บริหารจัดการความขัดแย้งของคนในชาติได้ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ไม่ทำงานเพื่อฐานเสียงเฉพาะพื้นที่ ทั้งนี้ในจำนวนผู้ที่มีความเห็นดังกล่าวแบ่งเป็นเยาวชน 73.5 ผู้ใหญ่ร้อยละ 79.6 เมื่อแยกตามอาชีพพบว่า เป็นนักศึกษาร้อยละ 77.2 เจ้าหน้าที่รัฐร้อยละ 77.5 คน รับจ้างทั่วไปและเกษตรกร ร้อยละ 86.3 ผู้เกษียณอายุร้อยละ 85.9 กลุ่มค้าขายและธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 80.6

ส่วนจำนวนผู้ที่เห็นว่ายังมีบุคลอื่นเหมาะเป็นนายกฯ มากกว่า คิดเป็นร้อยละ 9.0 โดยมองว่ายังมีอดีตนายกฯ และนักการเมืองหลายคนที่มีความรู้ความสามารถ แก้ปัญหาปากท้องได้ดี มีนโยบายประชานิยม เข้าถึงประชาชนได้ดี โดยผู้ที่มีความเห็นนี้แบ่งเป็นเยาวชนร้อยละ 12.6 และผู้ใหญ่ร้อยละ 8.1 และ ร้อยละ 12.6 ไม่มีความเห็น

"ซูเปอร์โพล" เผยสำรวจคะแนนนิยม "บิ๊กตู่" ชี้ ปชช. 78.4 เปอร์เซ็นต์ หนุนนั่งนายกฯต่อ อวยไม่โกงกิน ซื่อสัตย์ เป็นผู้นำ ไม่เป็นตัวการสร้างขัดแย้ง 30 ก.ค. 2560 12:40 30 ก.ค. 2560 13:18 ไทยรัฐ