วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งตรวจเข้ม! รถบัสฝ่าฝืนไม่จดทะเบียน ปรับสูงสุด 5หมื่นบาท

ขนส่งทางบก ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการกระทำความผิด ฝ่าฝืนใช้รถบัสที่ยังไม่จดทะเบียนประกอบการขนส่ง รับส่งนักท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด พร้อมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเข้มข้นปรับสูงสุดถึง 50,000 บาท..

วันที่ 29 ก.ค. 60 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยทหาร ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมธุรกิจท่องเที่ยว กรมสรรพากร และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตรวจสอบผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทัวร์ศูนย์เหรียญ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ดำเนินการปราบปรามบริษัททัวร์ผิดกฎหมาย และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

รวมทั้ง ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกดำเนิน นโยบายควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่งทางถนนอย่างเข้มข้นจริงจัง บังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดในทุกกรณีความผิด โดยเฉพาะประเด็นการนำรถโดยสารที่ยังไม่จดทะเบียน (ป้ายแดง) มาให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ในกรุงเทพมหานครบริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า, จุดจอดรถฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และเขตจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต, ชลบุรี และจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความนิยม

นอกจากเป็นการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานใช้รถที่ไม่ได้จดทะเบียนมาประกอบการขนส่งแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการและส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ กรมการขนส่งทางบกจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เฉพาะวันที่ 1 ตุลาคม 2559-16 กรกฎาคม 2560 พบการฝ่าฝืนใช้รถโดยสารที่ยังไม่จดทะเบียน (ป้ายแดง) ลักลอบให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 1,282 ราย โดยได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้วทุกราย

ทั้งนี้ เนื่องจากยังตรวจสอบพบการฝ่าฝืนซ้ำซากของผู้ประกอบการบางราย กรมการขนส่งทางบกจึงยกระดับความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมายขั้นสูงสุดเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 60 เป็นต้นไป หากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืนใช้รถโดยสารที่ยังไม่จดทะเบียน (ป้ายแดง) ออกให้บริการ ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดทันที 50,000 บาททุกกรณี นับตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการปรับสูงสุดเด็ดขาด พบผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 159 ราย ดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทุกราย และบันทึกประวัติการกระทำความผิดที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถเพื่อติดตามพฤติกรรม

พร้อมขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ให้เข้มงวดตรวจสอบและจับกุมรถโดยสาร ที่ประกอบการโดยไม่จดทะเบียนดังกล่าวด้วย เพื่อนำข้อมูลการกระทำผิดมาใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตบรรจุ หรือเพิ่มรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขนส่งทางบกเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการและประชาชน กรมการขนส่งทางบกจะเข้มงวดจับกุมเพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายซึ่งอาจนำมาสู่ปัญหาความปลอดภัยและการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการกำกับดูแลจากภาครัฐ ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและประเทศ.

ขนส่งทางบก ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการกระทำความผิด ฝ่าฝืนใช้รถบัสที่ยังไม่จดทะเบียนประกอบการขนส่ง รับส่งนักท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด พร้อมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเข้มข้นปรับสูงสุดถึง 50,000 บาท 29 ก.ค. 2560 19:47 ไทยรัฐ