วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.ร่วมตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอีสาน เปิดครัวประทานทำอาหารเลี้ยง ‘อภิชาติ’ ย้ำพัฒนากรทุกจังหวัดช่วยเหลือเต็มที่

วันนี้ 29 ก.ค.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากกรณีอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคอีสานในขณะนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามข้อตกลงร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ และมูลนิธิฯพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องช่วยเหลือด้วยการประกอบและแจกจ่ายอาหารสด

โดยผ่านการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ผู้นำ องค์กรสตรี และเครือข่ายภาคประชาชนในชุมชน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยที่รุนแรง ในลักษณะชุมชนพึ่งตนเอง และดำเนินการอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ เบื้องต้นได้มีการประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์ให้ความช่วยเหลือแล้วใน 4 จังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรง คือ จ.สกลนคร จ.ศรีสะเกษ จ.ลพบุรี และจ.นครราชสีมา

“ที่ จ.สกลนคร ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ ที่ศาลากลางจังหวัด ขณะนี้มีผู้มาหลบภัยน้ำท่วมประมาณเกือบร้อยคน และมีการร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ส่วนที่ จ.ลพบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำ ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.ลำสนธิ และอ.ชัยบาดาล ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ทำการกำนัน ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ และที่ว่าการ อ.ชัยบาดาล ในส่วนของ จ.ศรีสะเกษนั้น ได้มีการตั้งโรงครัวที่ที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ และมีผู้ประสบภัยทั้งในและนอกเขตเทศบาลมารับอาหารเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกหน่วย เดินทางมารับอาหารจากโรงครัว เพื่อที่จะไปส่งมอบให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านต่อไปด้วย”

นายอภิชาติ ยังกล่าวอีกด้วยว่า กรมการพัฒนาชุมชนขอส่งผ่านกำลังใจและความห่วงใยถึงผู้ประสบภัย โดยขณะนี้ได้เร่งกำชับพัฒนากรในทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยให้ติดตามดูแลสถานการณ์น้ำท่วม ประสานภาคีที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอีสาน เปิดครัวประทานทำอาหารเลี้ยง ‘อภิชาติ’ ย้ำพัฒนากรทุกจังหวัดช่วยเหลือเต็มที่ 29 ก.ค. 2560 18:55 29 ก.ค. 2560 21:21 ไทยรัฐ