วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล เผย คน 46% ไม่รู้ความหมายปฏิรูป ค้านโอนสังกัดตำรวจจราจร-ตม.-รถไฟ

ซูเปอร์โพลเผยคน 46% ไม่รู้ความหมายปฏิรูป พบ 39.2% มองจำเป็นปฏิรูปตำรวจแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ 55.9% ค้านโอนตร.จราจร-ตม.-รถไฟ ไปอยู่หน่วยอื่น แนะควรเพิ่มกำลังพล...

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.​ ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง การปฏิรูปตำรวจในสายตาประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,152 คน พบว่า ประชาชนจำนวนมาก หรือร้อยละ 46.0 ยังไม่รู้ความหมายของคำว่า ปฏิรูป ในขณะที่ร้อยละ 54.0 ระบุว่า รู้ความหมาย แต่ยังให้ความหมายของคำว่าปฏิรูปแตกต่างกัน เช่น ปฏิรูปคือความปลอดภัย ปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ปฏิรูปคือความชัดเจน แต่มีบางส่วนเท่านั้นที่ระบุว่า ปฏิรูปคือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมพอสมควรกับรูป กับสิ่งที่ต้องการจะปฏิรูป เป็นต้น

เมื่อถามว่า จำเป็นและต้องทำทันทีหรือไม่ในการปฏิรูประบบงานตำรวจ ผลสำรวจพบว่า ไม่ถึง 1 ใน 3 หรือร้อยละ 28.2 ระบุจำเป็นและต้องทำทันที ในขณะที่จำนวนมากหรือร้อยละ 39.2 ระบุ จำเป็น แต่ค่อยเป็นค่อยปรับ ปรับตามความเหมาะสม ในขณะที่ ร้อยละ 32.6 ระบุไม่จำเป็นเพราะดีอยู่แล้ว

ที่น่าพิจารณา คือ เกินครึ่งหรือร้อยละ 55.9 ไม่เห็นด้วยที่จะโอน ตำรวจนครบาล สายงานจราจร ไปอยู่กับ กรุงเทพมหานคร ในขณะที่ ร้อยละ 44.1 เห็นด้วย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.5 ระบุ สายงานตำรวจ เช่น ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจรถไฟ และตำรวจป่าไม้ เป็นต้น ควรอยู่ที่เดิม หรือ ควรไปอยู่หน่วยงานอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.5 ระบุ ควรอยู่ที่เดิม

นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.6 ระบุ ควรเพิ่มกำลังพล สายงานอื่นๆ เช่น สายงานความมั่นคงเฉพาะ สายงานกิจการพิเศษอารักขาเฉพาะ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องตรงกับ สายงานบังคับบัญชาระดับสูงข้างบนยอดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.2 มีความสุขเมื่อนึกถึงผลงานตำรวจในคดีสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในสื่อมวลชน

ซูเปอร์โพลเผยคน 46% ไม่รู้ความหมายปฏิรูป พบ 39.2% มองจำเป็นปฏิรูปตำรวจแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ 55.9% ค้านโอนตร.จราจร-ตม.-รถไฟ ไปอยู่หน่วยอื่น แนะควรเพิ่มกำลังพล... 29 ก.ค. 2560 13:32 29 ก.ค. 2560 13:49 ไทยรัฐ