วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาลัยเสี่ยงรัก 30/07/60

โดย ศิวะรมย์

ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดบนโลกใบนี้จะมีห้องทำงานที่ใหญ่โตเท่าในหลวง เพราะทุกตารางนิ้วของแผ่นดินและผืนน้ำที่เรียกว่า “ประเทศ ไทย” นี้ คือห้องทำงานของพระองค์

ที่ซึ่งพระองค์พร้อมจะประทับลงทำงานได้ตลอดเวลาทุกพื้นที่ เพราะงานของพระองค์คือการบำบัดความทุกข์ยากของประชาชน

มีเพียงพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งเดียวในโลก ที่แบ่งพื้นที่เพื่อทำนาปลูกข้าว ขุดสระเพื่อเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นโรงงานแปรรูปผลิตผลทางเกษตร

พระราชวังแห่งนี้คือพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในหลวงทรงเป็นกษัตริย์ที่ลงมือทำการเกษตรเป็นตัวอย่างด้วยพระองค์เองตลอดมา

(มงคลชีวิต จากทศพิธราชธรรม)

ในบรรดาจดหมายที่ส่งมาแสดงความจำนงใช้บริการ “มาลัยเสี่ยงรัก” มีอยู่จำนวนมากที่เจ้าของบรรจงเขียนด้วยลายมืออันประณีต สวยงาม น่าอ่าน ชวนสนใจ

“ศิวะรมย์” เห็นว่าถ้าอ่านคนเดียว แล้วถ่ายทอดสู่แฟนานุแฟนด้วยถ้อยคำบอกเล่าและสำบัด สำนวนของตัวเองคงไม่ถึงรสถึงชาตินัก

ก๊อเลยถ่ายภาพตัวจดหมายลงตีพิมพ์ให้ดูชมและอ่านกันถ้วนทั่วหน้าจ้ะ.

ศิวะรมย์
shivarom99@gmail.com

วิธีร่อน “มาลัยเสี่ยงรัก” OO จดหมายจ่าหน้าซองถึง...“ศิวะรมย์” มาลัยเสี่ยงรัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 OO ต้องการลงรูป ให้แนบภาพถ่ายล่าสุด (เต็มตัวหรือครึ่งตัว) สองรูปกับจดหมาย OO จะติดต่อกับ “เพื่อนถูกใจ” ต้องวงเล็บมุมซองจดหมายด้านล่างขวา ระบุวัน เดือน ปี ที่จดหมายของ “เพื่อนถูกใจ” คนนั้นๆ ลงตีพิมพ์ด้วย เช่น “....” 30 ก.ค.2560 OO ต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง-ประวัติ สัดส่วน การงาน นิสัย งานอดิเรก ฯลฯ อย่างละเอียด OO ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ (เราเก็บไว้ลับสุดยอด) ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการประสานใจและป้องกันคนคิดมิชอบ OO

29 ก.ค. 2560 11:27 29 ก.ค. 2560 11:27 ไทยรัฐ