วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำสารคดี เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10 แพร่ลงยูทูบ

พระสังฆราช มี‘พระดำรัส’ ถวายพระพร

รัฐบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 651 รูป ณ ลานพระราชวังดุสิต ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวาย พระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในนามคณะสงฆ์ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความปีติโสมนัสในการเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกแห่งรัชกาลปัจจุบัน ปูติน-ทรัมป์ ส่งสาส์นถวาย พระพรชัยมงคล สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดทำวีดิทัศน์สารคดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เผยแพร่ผ่านยูทูบ

รัฐบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 06.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 มีประธานองคมนตรี คณะองคมนตรีและคู่สมรส นางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการอิสระ และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์อย่างพร้อมเพรียง

จากนั้นนายกฯและภริยา เดินไปยังบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 651 รูป ร่วมกับประธานองคมนตรี คณะองคมนตรีและคู่สมรส ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการอิสระ และประชาชนอย่างพร้อมเพรียง

ต่อมาเวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯพร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแดง ศาลาว่าการพระราชวัง มีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมลงนามถวายพระพร รวมถึงอดีตนายกฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ทั้งนี้ สำนักพระราชวังจัดสถานที่ไว้ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ไปลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี ตลอดทั้งวัน มีข้าราชการ คณะทูตานุทูต ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ไปลงนามจำนวนมาก

อีกด้าน เวลา 06.30 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา มีข้าราชการทหารเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ เปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ช่วงวันที่ 26-31 ก.ค. ในเวลาราชการ

ส่วนที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่

วันเดียวกัน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2560 ความโดยสรุปว่า ในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความปีติโสมนัสในการเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกแห่งรัชกาลปัจจุบัน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยา ที่ทรงบำเพ็ญไว้ด้วยดี จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของชนในชาติสืบไปตราบกาลนานเทอญ ขอถวายพระพร

ที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในฐานะนายกองค์การนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานจัดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ท่าเตียน กทม. ช่วงเย็น คณะสงฆ์วัดพระ เชตุพนฯ โดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาส จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 มีพระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง

ที่วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เขตคลองสาน กทม. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. นำคณะนายตำรวจร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร และจิตอาสา ทำกิจกรรมลอกคลองวารีระยะทาง 235 เมตร ทำความสะอาดวัด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้มีสาส์นถวายพระพรชัยมงคลใจความสรุปว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา ปรารถนาให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพบความสำเร็จทุกประการ ขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและภริยา ได้มีสาส์นถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกัน

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดทำวีดิทัศน์สารคดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค.2560 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ความยาว 4 นาที เผยแพร่ผ่านทางยูทูบ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมกันอย่างทั่วถึงและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน โดยวีดิทัศน์ดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯให้เผยแพร่ได้ ทั้งนี้ ได้เริ่มเผยแพร่ผ่านทางยูทูบ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.

รัฐบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 651 รูป ณ ลานพระราชวังดุสิต ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวาย พระพรชัยมงคล 29 ก.ค. 2560 01:21 29 ก.ค. 2560 04:39 ไทยรัฐ