วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้าชายแดนหนุนเศรษฐกิจ

6 เดือนแรกพุ่ง 5.3 แสนล้านมาเลย์นำลิ่ว

การค้าชายแดนไทย–เพื่อนบ้านยอดพุ่ง 6 เดือนแรกปีนี้มูลค่าแตะ 5.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.10% มาเลเซียนำโด่ง ตามด้วย สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ขณะที่เอกชนไทย คว้าประมูลขายข้าวฟิลิปปินส์ 2.5 หมื่นตัน ส่วนที่เหลืออีก 2.25 แสนตัน เวียดนามกวาดเรียบ ใช้กลยุทธ์ตัดราคาข้าวไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปีนี้ ว่ามีมูลค่า 530,808 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.10% แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 330,830 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.76% ซึ่งถือเป็นการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและผลักดันการค้าชายแดน ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 199,978 ล้านบาท ลดลง 1.80% โดยไทยได้ดุลการค้ามูลค่า 130,852 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากรวมการค้าผ่านแดน ที่ส่งออกจากไทยไปเวียดนาม สิงคโปร์ และจีนตอนใต้ที่มีมูลค่ารวม 103,412 ล้านบาท จะทำให้การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 634,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.96% แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 389,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.07% และนำเข้ามูลค่า 245,157 ล้านบาท ลดลง 3.80% โดยเกินดุลการค้ามูลค่า 143,906 ล้านบาท

สำหรับมูลค่าการค้าชายแดน เมื่อแยกเป็นรายประเทศ พบว่า มาเลเซียมีมูลค่าการค้ารวมสูงสุด 275,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.91% แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 157,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.48% นำเข้ามูลค่า 118,326 ล้านบาท ลดลง 0.23% ได้ดุลการค้ามูลค่า 39,213 ล้านบาท รองลงมา คือ ลาว การค้ารวม 101,192 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.56% เป็นการส่งออก 66,058 ล้านบาท ลดลง 5.03% นำเข้า 35,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.80% ได้ดุลการค้า 30,925 ล้านบาท, เมียนมา การค้ารวม 89,744 ล้านบาท ลดลง 7.59% เป็นการส่งออก 57,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.91% นำเข้า 32,320 ล้านบาท ลดลง 21.78% และกัมพูชา การค้ารวม 64,008 ล้านบาท ลดลง 3.20% เป็นการส่งออก 49,809 ล้านบาท ลดลง 5.09% และนำเข้า 14,199 ล้านบาท ลดลง 4.08%

ส่วนการค้าผ่านแดน มีการค้ารวมกับเวียดนามสูงสุดมูลค่า 35,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.51% เป็นการส่งออก 27,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.29% นำเข้า 7,374 ล้านบาท ลดลง 39.65% ได้ดุลการค้า 20,616 ล้านบาท รองลงมา คือ สิงคโปร์ มีการค้ารวม 35,027 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.20% เป็นการส่งออก 15,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.13% นำเข้า 19,506 ล้านบาท ลดลง 1.25% ขาดดุลการค้า 3,984 ล้านบาท และจีนตอนใต้ มีการค้ารวม 33,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.04% เป็นการส่งออก 14,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.81% และนำเข้า 18,300 ล้านบาท ลดลง 4.81% ขาดดุลการค้า 3,578 ล้านบาท

“การผลักดันการค้าชายแดนในช่วง 6 เดือนที่เหลือของปีนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการส่งออก โดยเน้นการเพิ่มกิจกรรมขยายการค้าตามแนวชายแดนให้มากขึ้น ทั้งการจัดงานแสดงสินค้าในกลุ่มซีแอลเอ็มวี เพื่อโปรโมตสินค้าไทย การผลักดันจัดตั้งตลาดประชารัฐตามแนวชายแดน เพื่อดึงให้เพื่อนบ้านเข้ามาซื้อสินค้าไทย การพัฒนาและเปิดด่านการค้าใหม่ๆ ตามแนวชายแดน เพื่อเพิ่มยอดการค้าชายแดน และหากพื้นที่ใดมีปัญหาอุปสรรค ก็จะต้องเร่งแก้ไขในทันที เพื่อให้การค้ามีความคล่องตัว”

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา หน่วยงานนำเข้าข้าวของรัฐบาลฟิลิปปินส์ (เอ็นเอฟเอ) ได้เปิดประมูลนำเข้าข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อเอกชน (จีทูพี) ปริมาณ 250,000 ตัน ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนไทยที่ได้เข้าร่วมประมูลข้าวครั้งนี้คือ บริษัท นครหลวงค้าข้าว ชนะการประมูลปริมาณ 25,000 ตันเพียงรายเดียว โดยเวียดนามชนะการประมูลข้าวส่วนที่เหลือ 225,000 ตัน เพราะเสนอราคาขายถูกกว่าไทยประมาณตันละ 10 เหรียญสหรัฐฯ

“การประมูลนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์รอบนี้ พบว่าทางบริษัทเวียดนามเข้ามาแข่งขันด้านราคาอย่างหนัก ซึ่งผู้ที่ชนะประมูล เช่น บริษัท วีนาฟู้ด 2 (Vinafood 2) ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของเวียดนามหันมาใช้กลยุทธ์แข่งขันด้านราคาเช่นกัน สะท้อนว่าเวียดนามมีปริมาณผลผลิตข้าวค่อนข้างสูง ทำให้ต้องยอมแข่งขันด้านราคาเต็มที่ ประกอบกับ ราคาข้าวไทยในขณะนี้ห่างจากราคาของเวียดนามอยู่พอสมควร จึงทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถลดราคาลงต่ำเพื่อสู้ได้อีก อย่างไรก็ตาม ในฐานะภาคเอกชนยังมั่นใจว่าเป้าหมายการส่งออกข้าว 10 ล้านตันในปีนี้ มีแนวโน้มเป็นไปได้สูง เนื่องจาก ไทยยังได้รับโอกาสจากตลาดอื่นๆ เข้ามาทดแทน แม้จะพลาดการประมูลของฟิลิปปินส์ เพราะไม่มีแรงกดดันข้าวในสต๊อกรัฐบาลแล้ว”.

การค้าชายแดนไทย–เพื่อนบ้านยอดพุ่ง 6 เดือนแรกปีนี้มูลค่าแตะ 5.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.10% มาเลเซียนำโด่ง ตามด้วย สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม 29 ก.ค. 2560 00:52 29 ก.ค. 2560 00:52 ไทยรัฐ