วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นำร่อง 5 รพ.เชื่อมข้อมูลคลังยา

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุข” รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย ว่า โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ รพ.ศูนย์ขอนแก่น, รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี, รพ.บุรีรัมย์, รพ.สิงห์บุรี, รพ.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของระบบคลังยาสถานบริการสุขภาพไทย สามารถนำข้อมูลมาประมวลผลเป็นภาพรวม เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ลดความผิดพลาดจากการจ่ายยา สามารถตรวจสอบได้.

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุข” 29 ก.ค. 2560 00:30 29 ก.ค. 2560 00:30 ไทยรัฐ