วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนเรียนวิชาชีพอินโด-จี้ไทยยอมรับหลักสูตร

นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า คนไทยที่พำนักอยู่ในอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการที่เป็นระดับผู้อำนวยการ และผู้ควบคุมงาน มีประมาณ 250-300 คน แทบจะไม่มีระดับแรงงาน ส่วนนักศึกษาไทยมีประมาณ 1,500 คน ส่วนใหญ่เรียนด้านศาสนา มีสาขาวิชาชีพบ้าง เช่น พยาบาล ทนายความ ภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อจำกัดของนักศึกษาไทยที่เรียนที่อินโดนีเซียคือ ทุกคนจะต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองการเข้ามาศึกษาจากทางการอินโดนีเซีย ซึ่งค่อนข้างใช้เวลานานในการอนุมัติและเสียค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการยอมรับหลักสูตรวิชาชีพ เช่น พยาบาล เมื่อจบกลับเมืองไทยยังไม่สามารถเข้ารับการจ้างงานได้ทันที จะต้องไปเรียนเสริมให้ครบหลักสูตรการพยาบาลของไทยจึงจะประกอบอาชีพได้

นายพิชยพันธุ์กล่าวด้วยว่า สำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านศาสนาเมื่อจบกลับเมืองไทย ก็มีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพซึ่งไม่ค่อยมีอาชีพอื่นรองรับนอกจากการเป็นครูสอนศาสนา ต้องยอมรับว่ารายได้ไม่มาก อย่างไรก็ตาม ก็ต้องพยายามเปลี่ยนแนวคิดให้หันมาเรียนวิชาชีพมากขึ้น แต่เป็นเรื่องยากเนื่องจากครอบครัวอยากให้มาเรียนศาสนา และมหาวิทยาลัยที่อินโดนีเซียส่วนใหญ่ก็ให้ทุนด้านศาสนา จะให้ทุนด้านอื่นก็อาจจะกลับไปไม่มีงานทำ เพราะเมืองไทยก็อาจจะยังไม่ยอมรับ ซึ่งเป็นปัญหางูกินหางที่ต้องพยายามแก้ปัญหากันไป.

นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า คนไทยที่พำนักอยู่ในอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการที่เป็นระดับผู้อำนวยการ และผู้ควบคุมงาน มีประมาณ 250-300 คน 29 ก.ค. 2560 00:26 29 ก.ค. 2560 00:26 ไทยรัฐ