วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออกแบบพัดรอง ใช้สำหรับร.9

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. นายเจริญ ฮั่นเจริญ จิตรกรชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ผู้ออกแบบ พัดรอง ย่าม เครื่องสังเค็ด ถวายแด่พระภิกษุในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวว่า ได้รับมอบหมายให้ออกแบบพัดรองพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุมาศ เป็นพัดรอง 1 ใน 3 ประเภท ที่ใช้เป็นเครื่องสังเค็ดถวายพระภิกษุในงานพระราชพิธีครั้งนี้ นอกจากพัดรองงานฉลองพระบรมอัฐิและพัดรองถวายแด่พระจีนนิกายและอนัมนิกาย ได้ศึกษาผลงานของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ออกแบบงานตาลปัตร หรือพัดรอง ในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำมาจัดวางองค์ประกอบใหม่ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ

นายเจริญกล่าวว่า ด้านหน้าพัดรองตรงกลางปักเป็นรูปครุฑ อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ออกแบบรูปทรงคล้ายพระโกศ มีฉัตร 5 ชั้น ซ้ายและขวา จัดวางอยู่บนบัลลังก์บุษบกเกริน สื่อพระองค์ประทับเหนือบัลลังก์ พื้นหลังเป็นลวดลายดอกไม้ทิพย์ ดอกไม้ร่วง เป็นเครื่องบูชา กรอบด้านในเป็นลายกลีบบัว สำหรับตัวพื้นของสีผ้าพัดรองเดิมเป็นสีหมอกคราม ล่าสุด สำนักพระราชวังขอปรับแก้เป็นสีแสด สื่อถึงวันสวรรคต ส่วนด้านหลังพัดรองไม่มีการปักลวดลายใดๆ สำหรับนมพัดเป็นลายครุฑสยายปีก พร้อมสลักตัวเลขไทยปี 2560 ใช้เทคนิคงานสลักดุน ด้ามพัดในส่วนคอและปลายเป็นโลหะปิดทอง ตัวด้ามเป็นไม้

“การออกแบบพัด แสดงให้เห็นว่าเป็นพัดรอง ใช้สำหรับรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะ ได้ศึกษางานเก่ารวบรวมแบบพัดรองที่สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์สร้างลวดลายบุษบกเกรินสวยๆไว้ นำมา ประยุกต์ออกแบบใหม่ให้มีรูปทรงที่สวยงาม ทั้งลาย พระโกศ บัลลังก์เกริน เพิ่มรูปครุฑ เพื่อให้เป็นงานตามโบราณราชประเพณี ส่วนพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ปักด้วยไหมเงินให้เห็นเด่นชัด ภาพรวมพัดสังเค็ดใช้เทคนิคปักไหมทอง ไหมเงิน เดินเส้นด้วยไหมทองแดงและประดับเลื่อม” นายเจริญกล่าว

จิตรกรชำนาญการกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้ออกแบบย่ามถวายพระภิกษุคู่กับพัดรอง หน้าย่ามออกแบบให้ล้อกับพัดรอง แต่ตัดทอนลวดลายให้ลงตัว ปักตัวอักษรพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุมาศ ขณะนี้ได้ส่งแบบพัดรองและย่ามให้สำนักพระราชวังดำเนินการจัดสร้างตามจำนวนที่กำหนด และจะต้องติดตามความคืบหน้าการผลิตเครื่องสังเค็ดให้ตรงตามแบบ แต่ละขั้นตอนการดำเนินงานต้องอาศัยทักษะและฝีมือ

นายเจริญ ฮั่นเจริญ จิตรกรชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ผู้ออกแบบ พัดรอง ย่าม เครื่องสังเค็ด ถวายแด่พระภิกษุในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 28 ก.ค. 2560 23:55 ไทยรัฐ