วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมขนส่ง ย้ำ ติดร่มจยย.สุดฮิต ต้องได้รับอนุญาต ชี้เป็นการดัดแปลงตัวรถ

กรมขนส่งทางบก แนะ ติดร่มหลังคาป้องกันแดด กันฝน บนรถจักรยานยนต์ หากติดตั้งไม่มั่นคง อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถร่วมทาง พร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชน และผู้จำหน่ายถึงความไม่ปลอดภัย เพื่อสวัสดิภาพในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน..

วันที่ 28 ก.ค. 60 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันเจ้าของรถจักรยานยนต์ นิยมแก้ไขดัดแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งเพื่อความสวยงามและเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะการติดตั้งร่มบังลมหรือหลังคาเพื่อป้องกันแดดและฝนบนรถจักรยานยนต์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมใช้ในช่วงฤดูฝนนี้

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า การติดตั้งร่มบังลมบนรถจักรยานยนต์ดังกล่าว เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงทางวิศวกรรม และอาจก่อให้เกิดอันตรายหากนำมาใช้งานบนท้องถนน เช่น โครงร่มแกว่งไปมา หรืออาจหลุดตกหล่นขณะขับขี่ รวมถึงตัวโครงร่มบังลมที่มีความสูงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทรงตัวของรถ หรือ บดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้

อย่างไรก็ตาม ขนส่งทางบกเน้นมาตรการสร้างความเข้าใจ ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้จำหน่ายได้รับทราบถึงความไม่ปลอดภัยของการติดอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลต่อการควบคุมรถ การทรงตัว หรือกรณีอุปกรณ์ดังกล่าวอาจหลุดออกจากรถ รวมถึงความเสี่ยงจากการติดตั้งร่มอย่างไม่มั่นคงและถูกต้องเมื่อมีแรงปะทะจากลมหรือฝนอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ร่มหลุดร่วงได้ง่ายขึ้นและเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้

ดังนั้น ขนส่งทางบกขอแนะนำให้เจ้าของรถถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออก เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ทางร่วมกัน สำหรับการแก้ไขดัดแปลงตัวรถใดๆ นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ์ และได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนจึงจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะกรณีที่การดัดแปลงนั้นส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและความปลอดภัย

สำหรับ กรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถนั้นปลอดภัยเวลาใช้งาน นายทะเบียนจะบันทึกรายการ ในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐาน โดยเจ้าของรถสามารถแสดงคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาไว้เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน.

กรมขนส่งทางบก แนะ ติดร่มหลังคาป้องกันแดด กันฝน บนรถจักรยานยนต์ หากติดตั้งไม่มั่นคง อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถร่วมทาง พร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชน และผู้จำหน่ายถึงความไม่ปลอดภัย เพื่อสวัสดิภาพในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน.. 28 ก.ค. 2560 18:25 28 ก.ค. 2560 19:22 ไทยรัฐ