วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

8 เกม "ครอสเวิร์ด" ระดับโลก เพิ่มพลังสมองและความคิด

นับตั้งแต่ Alfred Mosher Butts สถาปนิกเกษียณอายุ คิดเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษหรือ Scrabble ขึ้นมาในปี ค.ศ.1933 โดยแยกการเล่นเกมออกเป็น 3 ประเภท คือ เกมที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข, เกมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว และ เกมที่เกี่ยวข้องกับภาษา โดยผสมผสานระหว่างเกมการเรียงตัวอักษรเป็นคำ (Anagrams) และเกมเติมศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) เข้าด้วยกัน ตั้งชื่อครั้งแรกว่า Lexico ต่อมาได้มีการพัฒนาเกมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยเกมนี้ในชื่อของ Crossword มากกว่า

ครอสเวิร์ด เป็นเกมกีฬาที่เน้นความสามารถ ความรู้ด้านวิชาการ พลังสมองและทักษะมากกว่าเกมกีฬาที่ต้องใช้พละกำลัง ทั้งนี้ ในทุกๆปีจะมีการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ที่ถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก คือ BRAND’S Brain International Challenge 2017 หรือ “แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ” ซึ่งจัดโดย บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัด ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ต คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 6,000 คน โดยในแต่ละปีจะมีนักกีฬาจากทั่วโลกเร่งพัฒนาฝีมือ และฝึกฝนการเล่นอย่างหนัก เพื่อเข้าร่วมประลองในมหกรรมเกมกีฬาทางสมองนี้

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ ครอสเวิร์ดเกม หรือเกมกีฬาต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งนักกีฬาผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องผลัดกันต่อตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่หยิบขึ้นมาแต่ละครั้งจำนวน 7 ตัว ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตามพจนานุกรมครอสเวิร์ดเกม ลงบนกระดานครอสเวิร์ดเกม ผู้ชนะคือผู้เล่นที่สามารถสะสมคะแนนได้มากที่สุด ซูโดกุเกม หรือเกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข หรือตัวอักษร ปริศนาซูโดกุจะประกอบด้วยรูปตาราง ซึ่งจะมีตัวเลขกำหนดไว้ในตาราง ผู้เล่นต้องเติมตัวเลขที่เหลือให้ครบทุกช่อง ผู้ชนะคือผู้ที่สามารถเติมตัวเลขครบทุกข้อได้ถูกต้อง และใช้เวลาน้อยที่สุด ปัจจุบันซูโดกุเป็นเกมฮิต และแพร่ หลายในหลากหลายประเทศทั่วโลก

ไอคิวเวิร์ดอัพเกม เกมตอบคำถามภาษาอังกฤษและความรู้ทั่วไป ผู้เข้าแข่งขันต้องตอบคำถามทั้ง 5 หมวด ซึ่งแบ่งออกเป็น Missing Word, Multiple Choices, Spelling, Crossword Clues และ I.Q. Word Up

เอแม็ตเกม เกมต่อเลขคำนวณ เป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่น 2 ฝ่าย โดยนักกีฬาจะต้องผลัดกันต่อตัวเลข แลเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ที่หยิบขึ้นมาในแต่ละครั้งจำนวน 8 ตัว ให้เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องลงบนกระดานผู้ชนะคือผู้ที่สามารถสะสมคะแนนได้มากที่สุด

คำคมเกม หรือเกมต่ออักษรไทย ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องผลัดกันต่อตัวอักษรไทยและสระ ที่หยิบขึ้นมาในแต่ละครั้งจำนวน 9 ตัว ผสมกับวรรณยุกต์ต่างๆให้เป็นคำศัพท์ภาษาไทยที่ถูกต้องลงบนกระดาน ผู้เล่นที่สามารถสะสมคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

โกลด์ ฟิงเกอร์เกม หรือ ปฏิบัติการมือทองทลายตึก โดยจะมีชิ้นไม้ทั้งหมด 54 ชิ้น เป็นรูปต่างๆ รวม 9 แบบ แบบละ 6 ภาพ ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะผลัดกันดึงชิ้นไม้ออกจากตึกคนละ 1 ชิ้น สลับกันไปเรื่อยๆ ซึ่งในการดึงชิ้นไม้ต้องใช้เพียงมือเดียว และถ้ามือโดนชิ้นไม้อื่น จะต้องโดนปรับ 5 แต้ม โดยใต้ไม้แต่ละชิ้นจะมีรูปภาพพร้อมคำศัพท์ และคะแนน ถ้าตึกถล่มเมื่อไหร่ ถือว่าเป็นอันจบเกม

โฟว์สตาร์เกม เกมกลยุทธ์หยอดเหรียญให้ครบสี่ ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะผลัดกันหยอดสีของตัวเอง ครั้งละ 1 เหรียญ ผู้ชนะคือผู้ที่สามารถหยอดเหรียญในสีของตัวเองเรียงติดกัน 4 เหรียญในแนวนอน, แนวตั้ง หรือแนวทแยงมุมได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ ในขณะที่นักกีฬาฝั่งตรงข้ามต้องขัดขวางไม่ให้อีกฝั่งสามารถเรียงเหรียญให้ได้ครบ 4 เหรียญ และสุดท้าย พิกแอนด์แพร์-เกม หรือเกมจับคู่ภาพเหมือน ในเกม จะมีแผ่นภาพจำนวน 32 ใบ ประกอบด้วย ภาพและคำศัพท์ให้หมวดเกี่ยวกับโรงเรียน (หรือสัตว์) โดยมีภาพเกี่ยวกับบุคคลจำนวน 5 คู่ เกี่ยวกับเครื่องเขียนจำนวน 5 คู่ และเกี่ยวกับสถานที่ ภายในโรงเรียนอีก 5 คู่ ซึ่งนักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องผลัดกันเปิดแผ่นภาพได้ตาละ 2 แผ่นภาพ หากเปิดเจอภาพที่เหมือนกันจะได้รับ 1 คะแนน และจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดต่อไป แต่หากเปิดไม่เจอภาพที่เหมือนกันจะต้องปิดแผ่นภาพและให้โอกาสอีกฝ่ายเป็นผู้เล่นต่อไป ผู้ที่ชนะคือผู้ที่เปิดคู่ภาพที่ตรงกันได้มากที่สุด

เป็น 8 เกมครอสเวิร์ดที่ถือว่าเป็นเกมกีฬาเพิ่มพลังสมองและพัฒนาปัญญาเพื่อการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก...!!
สำหรับในปีนี้ ผู้ที่คว้าแชมป์แบรนด์ครอส-เวิร์ดเกมระดับนานาชาติครั้งที่ 32 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปครองเป็นคนไทย คือ นายโกมล ปัญญาโสภณเลิศ นับเป็นคนไทยคนที่ 3 ที่สร้างปรากฏการณ์แห่งความรู้ให้กับคนไทยทั้งประเทศ

โกมล บอกถึงเคล็ดลับที่ทำให้ได้รับชัยชนะครั้งนี้ว่า สำคัญที่สุดคือ ทำในสิ่งที่ชอบ ฝึกฝน ทุ่มเทกับสิ่งที่เราชอบ และสำคัญที่สุดคือ การดูแลสุขภาพสมองและร่างกาย สำหรับครอสเวิร์ดถึงแม้จะไม่ได้ต้องใช้พละกำลังทางร่างกายมากมายเหมือนกับกีฬาประเภทอื่นๆ แต่ความพร้อมของร่างกาย และความปลอดโปร่งของสมองก็เป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะเราต้องใช้สมองอย่างหนักในการวางแผนการเล่นเกม การคิด และการจดจำคำศัพท์ในทุกๆนาที นอกจากนี้ ยังต้องทำกิจกรรมที่ช่วยดูแลและส่งเสริมประสิทธิภาพสมองอยู่เป็นประจำ เช่น หลีกหนีความจำเจ เปลี่ยนความถนัด จากมือขวาเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายบ้าง จะช่วยให้เซลล์สมองได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น และยังทำให้สมองส่วนต่างๆ เกิดการตื่นตัวอยู่เสมอ แสวงหาบรรยากาศและกลิ่นใหม่ๆ กลิ่นและรสชาติของอาหารที่แปลกจากเดิม จะทำให้ประสาทรับรสทำงานได้ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม และพบปะผู้คนใหม่ๆ จะช่วยให้สมองสามารถทำงานอย่างสร้างสรรค์ จุดประกายความคิดใหม่ๆ หรือการท่องเที่ยวสถานที่แปลกใหม่ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยชาร์จพลังให้สมอง ทำให้รู้สึกกระปรี้-กระเปร่าและผ่อนคลาย

เพียงแค่นี้...พลังสมองของคุณก็พร้อมที่จะต่อสู้กับทุกความคิด ทุกเกมแน่นอน.

28 ก.ค. 2560 15:08 28 ก.ค. 2560 15:09 ไทยรัฐ