วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

A shoulder to cry on

ซาวิยะฮ์ (Zawiah) เล่าให้เพื่อนชาวอังกฤษฟังถึงชีวิตในกรุงดามัสกัตว่า เธอมีเพื่อนชายคนหนึ่งชื่ออับดุลคอลิด Abdul Khaliq is always there when I need a shoulder to cry on. อับดุลคอลิดอยู่ที่นั่นเสมอ เมื่อฉันต้องการบ่าที่จะซบร้องไห้

ประโยคข้างบนไม่ได้หมายความว่า ซาวิยะฮ์ซบบนบ่าของอับดุลคอลิดและร้องไห้จริงๆนะครับ วลี a shoulder to cry on หมายถึง someone who gives you sympathy คนที่ให้ความเห็นอกเห็นใจคุณ ความหมายที่แท้จริงของประโยคข้างบนก็คือ อับดุลคอลิดมักจะเห็นอกเห็นใจฉันเสมอ

อีกวลีหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับบ่า shoulder เหมือนกัน ก็คือ cry on somebody’s shoulder วลีนี้สื่อถึง to get sympathy from someone when you tell them your problem ได้รับความเห็นใจจากคนที่เมื่อคุณบอกปัญหาของคุณให้กับเขา

ก็ไม่รู้นะครับ ว่าจอห์นของเราเข้าใจภาษา ที่ประชาชนคนกัมพูชาตะโกนในขณะที่เดินประท้วงไปบนถนนหรือเปล่า “กาเบาะชะโนด ร่มเดาะ ปรอเจียทึปปะเตย”

ผมถามจอห์นว่า เพราะอะไรยูจึงไปเดินกับชาวกัมพูชา? จอห์นตอบว่า I work shoulder to shoulder with the Cambodian people. ผมทำงานไหล่ต่อไหล่กับคนกัมพูชา ผู้อ่านท่านครับ shoulder to shoulder หมายถึง having the same aims and wanting to achieve the same thing มีเป้าหมายเดียวกัน ต้องการสำเร็จในสิ่งเดียวกัน ซึ่งในที่นี้คือ การเลือกตั้ง ปลดปล่อย และประชาธิปไตย.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

pasalok1998@gmail.com

28 ก.ค. 2560 14:32 29 ก.ค. 2560 10:12 ไทยรัฐ