วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดพิธี '5ศาสนา' เฉลิม65พรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเสื้อ โปโล “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” แก่ นายกฯ และ ครม. ขณะที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธี 5 ศาสนา เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 ขณะที่ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักนายกฯเพิ่มการชัก-ประดับธงชาติอีก 3 วันคือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10 วันที่ 28-29 ก.ค.-วันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย.

นายกฯเป็นประธานในพิธี 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 27 ก.ค. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส ผบ.เหล่าทัพ ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล เข้าร่วมพิธี

โดยนายกฯเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ก่อนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มพิธีทางศาสนาประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล (ศาสนาพุทธ) พิธีดุอาอ์ขอพร (ศาสนาอิสลาม) พิธีอธิษฐานภาวนาขอพร (ศาสนาคริสต์) พิธีสวดมนต์ถวายพระพร (ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) พิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา (ศาสนาซิกข์)

ต่อมาในช่วงเย็น ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์เชิญเสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” พระราชทานแก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานข้อความ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” บนด้านหน้าของเสื้อ ส่วนด้านหลังของเสื้อ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์และพระปรมาภิไธย พร้อมข้อความ “พระราชทาน” และ “13 ต.ค.59” ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์–โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ได้ลงนามคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 ในส่วนของการชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และสาธารณสถาน ในโอกาส และวันพิธีสำคัญ เพิ่มเติมอีก 3 วัน ได้แก่ วันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28-29 ก.ค. และวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 ก.ย.

ช่วงเย็นที่ลานพระราชวังดุสิต รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัย มงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์รวม 241 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ เชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย สร้างขึ้นด้วยหินหยกสีเขียวโดยช่างชาวรัสเซีย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มาประดิษฐานในพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาทรงออกแบบภาพปก และพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงความสุข ว่า “ความสุขในตัวเริ่มจากใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ส่วนรวมและตนเอง สุขในการบำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข สุขในการเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น สุขในการให้ ทั้งกำลังกาย กำลังใจให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข สุขในการพัฒนาร่างกาย จิตใจและปัญญาในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองและผู้อื่น การสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ทำให้มีความสงบ มีสติ สมาธิ และปัญญา ตลอดจนเป็นกุศลสิริมงคลต่อทุกคนและจะนำมาสู่ความเจริญและความสุขที่กล่าวมา แล้วนั้น แล” และพระราชทานพระปรมาภิไธย ลงวันที่ 28 ก.ค.2560

ในส่วนต่างจังหวัด เช้าวันเดียวกัน ที่หน้าชายหาดกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง คณะครู-นักเรียน ประชาชนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วย ปลากะพงขาว เต่าตนุ รวมทั้งสิ้น 1,010,030 ตัว

ที่ กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โครงการ กศน. 66 ล้านซีซี บริจาคโลหิต รวมพลังต่อชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีนักศึกษา กศน.ทั้งจังหวัด เข้าร่วมกว่า 3 พันคน

ที่ จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ล้านตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ประชาชน

ส่วนที่อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ– ชนมพรรษา ที่จังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 ก.ค. ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยฯ นิทรรศการดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ และการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ พ.ศ.2502 ถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเสื้อ โปโล “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” แก่ นายกฯ และ ครม. ขณะที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธี 5 ศาสนา เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 2560 01:09 28 ก.ค. 2560 03:41 ไทยรัฐ