วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังคุยลั่นทุ่งปีนี้เก็บรายได้ล้นตุ่ม

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-มิ.ย.60) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 1,740,349 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 7,639 ล้านบาท หรือ 0.4% เนื่องจากการนำส่งรายได้ ของรัฐวิสาหกิจ การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น และการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต สูงกว่าประมาณการ โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีน้ำมัน และภาษีเบียร์

อย่างไรก็ตาม ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วที่มีรายได้พิเศษ เช่น การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม (3G/4G) การรับรู้ส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตร (Premium) เป็นรายได้แผ่นดิน การชำระภาษีการพนันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งหากไม่รวมรายได้พิเศษดังกล่าว การจัดเก็บรายได้ในปีนี้จะขยายตัว 3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า ส่วนการประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ล่าสุด สศค.ยังคงคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ 3.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 3.3-3.9% ของจีดีพี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากอุปสงค์ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากการส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น จึงได้ปรับมูลค่าส่งออกปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 3.3% เป็น 4.7% แต่การนำเข้าสินค้าทุนเกิดภาวะก้าวกระโดดจากเดิมคาดว่า จะมีมูลค่าการนำเข้าทั้งปี 7.5% ล่าสุดปรับเพิ่มขึ้นเป็น 9.7%

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่า การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้ น่าจะดีกว่า 3.6% เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/60 เป็นไปตามคาดการณ์ โดยมีอัตราการเติบโต 3.4-3.5% ของจีดีพี ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/60 ที่เติบโต 3.3% ของจีดีพี จึงทำให้มั่นใจว่า ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนสำคัญ อาทิ เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดีขึ้น, ราคาน้ำมันในตลาดโลก และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50% ตลอดทั้งปีนี้.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-มิ.ย.60) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 1,740,349 ล้านบาท 28 ก.ค. 2560 00:22 ไทยรัฐ