วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขตจตุจักรอบรมฟรี รุกขกรตัดแต่งต้นไม้

นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า สำนักงานเขตจตุจักร ได้จัดทำโครงการ รักจตุจักร รักษ์ต้นไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนในการตัดแต่งต้นไม้ที่ไม่สวยงาม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตจตุจักร จึงเตรียมจัดอบรมการบำรุงรักษาและตัดแต่งต้นไม้ โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดแต่งต้นไม้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในวันที่ 31 ก.ค. เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2513-3444 ต่อ 5204.

นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า สำนักงานเขตจตุจักร ได้จัดทำโครงการ รักจตุจักร รักษ์ต้นไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนในการตัดแต่งต้นไม้ที่ไม่สวยงาม 28 ก.ค. 2560 00:13 28 ก.ค. 2560 00:13 ไทยรัฐ