วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘มาดามแป้ง’ มอบกรมธรรม์ประกันภัยกรมคุมประพฤติ คุ้มครองจนท.ชายแดนใต้

“กรมคุมประพฤติ” รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มจาก “มาดามแป้ง” กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เมืองไทยประกันภัย” คุ้มครองเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 ก.ค.60 ที่ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ศูนย์ราชการอาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายมณฑล แก้วเก่า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มจาก นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนทุนประกันภัยรวม 49,400,000 บาท

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติมีความห่วงใยชาวคุมประพฤติที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อันตราย จึงตั้งโครงการ “เมืองไทย และ เมืองทอง” เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต่อไป

นางนวลพรรณ เปิดเผยว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รู้สึกถึงความห่วงใยและความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ควรจะได้รับการคุ้มครองและเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าว จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อคุ้มครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ ได้แก่ 1.ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก กอง สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ และ 2.ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการทุกระดับที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมถึงจังหวัดสงขลา สาขานาทวี และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี จำนวนทั้งสิ้น 247 กรมธรรม์ ในกรณีเสียชีวิตจะได้รับรายละ 200,000 บาท.

“กรมคุมประพฤติ” รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มจาก “มาดามแป้ง” กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เมืองไทยประกันภัย” คุ้มครองเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนใต้ 27 ก.ค. 2560 17:52 28 ก.ค. 2560 04:23 ไทยรัฐ