วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เสื้อยืดคอโปโล แก่นายกฯ-ครม.

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เสื้อยืดคอโปโล "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" แก่ "นายกฯ-ครม.-จิตอาสา"

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 60 ที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับมอบเสื้อยืดคอโปโล สีดำ พระราชทาน "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์เชิญเสื้อยืดคอโปโลสีดำ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานข้อความ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" บนด้านหน้าของเสื้อ ส่วนด้านหลังของเสื้อ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ และพระปรมาภิไธย พร้อมข้อความพระราชทาน

และ "13 ต.ค. 59" ซึ่งเป็นวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรักสมัครสมานสามัคคี มาสู่ประชาชนในชาติ โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติ และอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และทรงคำนึงถึงสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ และพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ จะยังคงสถิตในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถิตในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั่วหล้าตราบนิจนิรันดร์

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เสื้อยืดคอโปโล "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" แก่ "นายกฯ-ครม.-จิตอาสา" 27 ก.ค. 2560 17:41 27 ก.ค. 2560 18:21 ไทยรัฐ