วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ตรวจฯ เฮ ! สนช.ผ่านฉลุย ไม่รีเซต รื้อหลักการให้อยู่ต่อจนครบวาระ

สนช.ผ่านฉลุยร่าง พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยอมปรับเนื้อหาให้ผู้ตรวจการฯอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้จนครบวาระไม่ต้องถูกรีเซต “เจตน์” ห่วงถูกสังคมตั้งคำถามบรรทัดฐานร่างกฎหมายลูกไม่เท่ากัน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ในวาระ 2-3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการพิจารณาวาระ 2 เรียงลำดับมาตราจนถึงบทเฉพาะกาล มาตราที่ 56-58 ที่มีสมาชิก สนช.ขอแปรญัตติจำนวนมากเรื่องวาระดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบันซึ่ง กมธ.ยืนยันตามร่างเดิมที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) เสนอมาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบันที่มีคุณสมบัติขัดกับรัฐธรรมนูญปี 2560 ต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีที่ร่างพ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดินมีผลบังคับใช้ แต่สมาชิกสนช.หลายคนท้วงติงอย่างหนัก โดยแปรญัตติขอให้ผู้ตรวจฯชุดปัจจุบันสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนครบวาระตามกฎหมายเดิมไม่ควรไปตัดสิทธิผู้ตรวจฯชุดปัจจุบันที่ได้รับการสรรหามาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ที่ประชุมได้สั่งพักการประชุม 1 ชั่วโมง เพื่อให้ กมธ.ไปหารือข้อขัดแย้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการเปิดประชุม สนช.อีกครั้ง กมธ.ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กมธ.ยอมแก้ไขบทเฉพาะกาลมาตรา 56-58 เรื่องวาระดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน จากเดิมที่ระบุให้ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบัน ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญปี 60 ต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีที่ร่าง พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้แก้ไขเป็นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่อยู่ในตำแหน่งก่อนที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้สามารถดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปได้จนครบวาระตาม พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดินปี 2552 ที่กำหนดไว้เดิม โดยไม่ให้นำมาตรา 8 ร่าง พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดินปี 2560 มาบังคับใช้

ทั้งนี้ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สนช.กล่าวว่าการแก้ไขดังกล่าวทำให้ผู้ตรวจฯชุดปัจจุบันสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ทั้งหมด แต่จะเกิดคำถามตามมาว่าเหตุใดร่าง พ.ร.บ.กกต.จึงให้เซตซีโร่ กกต.ทั้งหมด อาจเกิดคำถามในสังคมว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีบรรทัดฐานไม่เหมือนกันใช่หรือไม่ จากนั้นที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดินในวาระ 3 ด้วยคะแนน 143 งดออกเสียง 7 ไม่ลงมติ 1 เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สนช.ผ่านฉลุยร่าง พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยอมปรับเนื้อหาให้ผู้ตรวจการฯอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้จนครบวาระไม่ต้องถูกรีเซต “เจตน์”ห่วงถูกสังคมตั้งคำถามบรรทัดฐานร่างกฎหมายลูกไม่เท่ากัน 27 ก.ค. 2560 16:57 27 ก.ค. 2560 17:31 ไทยรัฐ