วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บสย. ขานรับนโยบายรัฐ ผลักดันค้ำประกันสินเชื่อช่วย SMEs เต็มพลัง

บสย. มั่นใจความต้องการสินเชื่อของผู้ประกอบการ SMEs ครึ่งปีหลังแรงต่อเนื่อง เผยยอดค้ำประกันสินเชื่อ 6 เดือน 29,591 ล้านบาท พร้อมหนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ ดันเป้าค้ำประกันสิ้นปี ไม่ต่ำกว่าเป้า ที่ 86,000 ล้านบาท...

วันที่ 27 ก.ค. 60 นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) ณ 30 มิ.ย. 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย มียอดค้ำประกันสินเชื่อจำนวน 29,591 ล้านบาท อนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อจำนวน 47,204 ฉบับ และมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น 39,771 ราย

โดยผลดำเนินงานล่าสุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยอดค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 33,890 ล้านบาท การอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 54,234 ฉบับ และมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 47,102 ราย

จากผลสำเร็จดังกล่าว มาจากมาตรการให้การสนับสนุนจากรัฐบาล และจากกระทรวงการคลังในช่วงที่ผ่านมาที่ให้การสนับสนุนโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย (Micro) ก่อให้เกิดการเข้าถึงสินเชื่อได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ บสย. ในปี 2560 คือการขยายฐานลูกค้า SMEs ทุกกลุ่มเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

รวมทั้งเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าใหม่ในปี 2560 ตั้งไว้ที่ 67,419 ราย ซึ่งขณะนี้สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ได้แล้ว 47,102 ราย ขณะเดียวกัน บสย. ตั้งเป้าจำนวนการออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ (LG) 88,518 ฉบับ โดยสามารถให้ความช่วยเหลือค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้ว 54,234 ฉบับ คิดเป็นจำนวนการอนุมัติหนังสือค้ำประกันเพิ่มขึ้นถึง 163% และจำนวนลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น 243% เป็นไปตามยุทธศาสตร์ บสย. คือการขยายฐานลูกค้า SMEs ทุกกลุ่มเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุน

ทั้งนี้ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจครึ่งปีหลัง บสย. ยังมุ่งมั่นภารกิจด้านการค้ำประกันสินเชื่อ โดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อให้มากที่สุด ทั้งในด้านจำนวนเงินและจำนวนราย ในฐานะหน่วยงานของรัฐและเป็นกลไกของรัฐเข้าไปช่วยเหลือด้านของการค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีเม็ดเงินหรือมีสายป่านที่เพียงพอในการทำธุรกิจเพื่อไปสู่เป้าหมาย 86,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ บสย. จะให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยต่อไป ซึ่งขณะนี้มีธนาคารเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งได้ร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเกษตรรายเล็กๆ รวมถึงล่าสุด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มมุสลิมรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้น.

บสย. มั่นใจความต้องการสินเชื่อของผู้ประกอบการ SMEs ครึ่งปีหลังแรงต่อเนื่อง เผยยอดค้ำประกันสินเชื่อ 6 เดือน 29,591 ล้านบาท พร้อมหนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ ดันเป้าค้ำประกันสิ้นปี ไม่ต่ำกว่าเป้า ที่ 86,000 ล้านบาท... 27 ก.ค. 2560 14:59 27 ก.ค. 2560 15:24 ไทยรัฐ