วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พฤติกรรมสร้างสุขที่ สนับสนุนจากวิทยาศาสตร์

ทุกคนล้วนอยากมีความสุขกันทั้งนั้น จึงเป็นเหตุผลทำไมวิทยาศาสตร์แห่งความสุขจึงได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีนักวิจัยหลายคนเริ่มทำรายงานเกี่ยวกับความสุขทั่วโลกและจิตวิทยาเชิงบวก โดยมุ่งเน้นจะศึกษาสิ่งที่ทำให้แต่ละคนหรือชุมชนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

นักวิจัยได้รวบรวมพฤติกรรมการส่งเสริมความสุขที่ได้รับการสนับสนุนจากทางวิทยาศาสตร์ พบว่าความสุขของคนเราประมาณ 40% อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถูกกำหนดโดยพันธุกรรมและปัจจัยภายนอก นั่นหมายความว่า มนุษย์มีความสามารถที่จะควบคุมความสุขของตนเองได้มากพอ โดยได้ติดตามสังเกตผู้คนมานานกว่า 70 ปี ประเมินได้ว่าคนเรามีความสุขจากความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับคนที่เขาเชื่อถือและได้รับการสนับสนุน หรือการใช้เวลาดีๆกับเพื่อนฝูง โดยเฉพาะมิตรภาพอันใกล้ชิดกับคนที่มีความสุข อาจส่งต่อความสุขกลับคืนมา ในขณะที่บางคนก็พอใจที่จะมีเวลาในชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเงินทอง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การมีเงินทองสามารถทำให้ใช้ชีวิตได้คล่องตัว มีความเป็นอยู่ที่ดี

นอกจากนี้ ยังพบว่าการออกกำลังกายนั้นเชื่อมโยงกับความสุขในระดับสูง การออกกำลังกายมีแนวโน้มที่จะช่วยบรรเทาอาการของโรคทางจิตบางอย่าง การทำดีต่อผู้อื่นในสังคมก็ช่วยให้มีความสุขด้วยเช่นกัน และหากลองฝึกควบคุมสติ สร้างสมาธิก็จะได้รับความรู้สึกที่เป็นสุขมากขึ้น.

ทุกคนล้วนอยากมีความสุขกันทั้งนั้น จึงเป็นเหตุผลทำไมวิทยาศาสตร์แห่งความสุขจึงได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีนักวิจัยหลายคนเริ่มทำรายงานเกี่ยวกับความสุขทั่วโลกและจิตวิทยาเชิงบวก 27 ก.ค. 2560 12:58 ไทยรัฐ