วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอแรกซ์กับลูกชิ้นปิ้ง

ลูกชิ้น อาหารริมทางที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ เรียกชื่อกันตามต้นทางของวัตถุดิบ ลูกชิ้นเนื้อทำจากเนื้อวัว ลูกชิ้นปลาทำจากเนื้อปลา ลูกชิ้นหมูทำจากเนื้อหมู

นอกนั้นผู้ผลิตสามารถใส่เครื่องปรุงหรือส่วนผสมอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติ หรือความแตกต่างกันได้ ไม่มีข้อห้าม จะห้ามก็เรื่องการใส่สารต้องห้าม เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น บอแรกซ์ ที่ผู้ผลิตลูกชิ้นนิยมใส่เพื่อให้เนื้อสัมผัสของลูกชิ้นกรุบกรอบชวนทาน

การที่ผู้ผลิตผสมบอแรกซ์ลงในลูกชิ้นและอาหารอื่นๆนั้นไม่ใช่สิ่งดี เพราะผู้บริโภคจะไม่สามารถรู้ได้ว่าอาหารชนิดใดผสมบอแรกซ์

อาหารที่มักผสมบอแรกซ์ ได้แก่ ลูกชิ้น หมูยอ อาหารชุบแป้งทอด ผัก ผลไม้ดอง ทับทิมกรอบ ไส้กรอก

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) กำหนดห้ามใช้บอแรกซ์ในอาหาร เพราะบอแรกซ์เป็นพิษต่อไตและสมอง ถ้าได้รับในปริมาณไม่มากแต่บ่อยเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอาการเรื้อรัง เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ตับและไตอักเสบ

ถ้าได้รับในปริมาณสูง จะเกิดอาการเป็นพิษแบบเฉียบพลันทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อุจจาระร่วง ตับถูกทำลาย ชัก หมดสติ

วันนี้สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างลูกชิ้นปิ้งจำนวน 5 ตัวอย่าง จากย่านการค้าในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์สารบอแรกซ์ปนเปื้อน

ผลปรากฏว่า ทุกตัวอย่างไม่พบสารบอแรกซ์ นั่นเป็นสัญญาณที่ดีของผู้บริโภคที่จะได้ทานอาหารที่ปลอดภัย

แต่ขอแนะว่า ไม่ควรซื้อลูกชิ้นที่แบ่งบรรจุขาย ไม่มีสถานที่ผลิต ไม่ระบุส่วนประกอบ วันผลิต วันหมดอายุ เพราะเราจะไม่รู้เลยว่าสถานที่ผลิตลูกชิ้นดังกล่าวเป็นอย่างไร ผสมอะไรลงไปบ้าง

ส่วนลูกชิ้นปิ้งก็เลือกซื้อจากร้านที่ดูแล้วสะอาดถูกสุขลักษณะผู้ขายรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลเป็นอย่างดี แค่นี้ก็ทานลูกชิ้นปิ้งที่ชื่นชอบได้สบายใจ สบายท้อง.


27 ก.ค. 2560 12:33 27 ก.ค. 2560 12:34 ไทยรัฐ