วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.มีมติตั้ง กมธ.ตรวจสอบประวัติ 7 ว่าที่ คตง.

ที่ประชุม สนช. มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ 7 ว่าที่ คตง.

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 60 มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดพิเศษ โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เป็นประธาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ที่ประชุมได้เปิดวีดิทัศน์ภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่จัดทำเป็นพิเศษ โดยสมาชิก สนช.ได้ลุกขึ้นยืนแสดงความจงรักภักดีเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จากนั้นที่ประชุม สนช. ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธาน ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) โดยกรอบเวลาในการทำงาน 12 วัน ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน 1 คน คือ นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ ด้านกฎหมาย 2 คน คือ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ และ นางอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป ด้านบัญชี 1 คน น.ส.จินดา มหัทธนวัฒน์ ด้านการตรวจสอบภายใน 1 คน คือ พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ ด้านการเงินการคลัง 1 คน คือ นายวีระยุทธ ปั้นน่วม และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน 1 คน คือ นายสรรเสริญ พลเจียก

ที่ประชุม สนช. มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ 7 ว่าที่ คตง. 27 ก.ค. 2560 11:56 27 ก.ค. 2560 12:12 ไทยรัฐ