วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โหรหลวง ฟันธงหลังผ่าน 2 พระราชพิธีสำคัญ บ้านเมืองจะพัฒนาขึ้นไป

"พระครูสุริยาเทเวศร์" มองประเทศไทยหลังผ่าน 2 พระราชพิธีสำคัญ บ้านเมืองจะเป็นปึกแผ่น พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พระครูสุริยาเทเวศร์ พระครูพราหมณ์ สำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง เปิดเผยว่า ความเห็นส่วนตัวมองว่า ประเทศไทยหลังจากผ่านพ้น 2 พระราชพิธีสำคัญ กำลังใจของคนไทยทั้งหมดจะทำให้บ้านเมืองพัฒนาขึ้นไป ส่วนดวงบ้านเมืองหลังจากนั้นมันอยู่ที่ศรัทธา การปฏิบัติตามหลักธรรมะกุศลผลบุญที่ได้ จะมีหลักว่า เมื่อทุกคนได้เสียสละให้กับองค์สมมติเทพแล้ว เหมือนคนไทยมีศูนย์รวมจิตใจ ทุกอย่างที่เคยถูกบดบังจะสว่างขึ้น บ้านเมืองจะเป็นปึกแผ่น เวลานี้คือยังอยู่กับที่ ไม่เดินหน้าและไม่ถอยหลัง

"พระครูสุริยาเทเวศร์" มองประเทศไทยหลังผ่าน 2 พระราชพิธีสำคัญ บ้านเมืองจะเป็นปึกแผ่น พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป 27 ก.ค. 2560 11:36 27 ก.ค. 2560 13:15 ไทยรัฐ