วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปูทางล่องคลอง “สียัด” ชมวิถีชีวิตริมน้ำ

จากผลพวงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงจึงกำลังนำไปสู่กิจกรรมดีงามที่เกิดขึ้น...!

1 ในนั้นเป็น คลองสียัด จุดเริ่มต้นจากท้ายเขื่อนชื่อเดียวกัน ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา จากเมื่อราวๆ 40 ปีก่อน เคยเป็นเส้นทางค้าขายสินค้าของชาวท่าตะเกียบและชาวพนมสารคาม

จนเมื่อความเจริญผ่านเข้าพื้นที่ ถนนหลายสายถูกสร้างขึ้นมาอำนวยความสะดวกประชาชน โดยเฉพาะถนน 3259 พนมสารคาม-ท่าตะเกียบ ส่งผลให้ลำคลองสายนี้ถูกทิ้งร้างมายาวนาน

จากอดีตที่เป็นคลองกว้างขวาง เมื่อมีเศษกิ่งไม้ซากไม้ ตอไม้หักโค่นทับถมลงไป รวมทั้งดินโคลนจากเทือกเขาอ่างฤาไน สายน้ำที่พาดผ่านเข้าไปในพื้นที่ ทำให้สภาพลำคลองบางจุดตื้นเขิน

แต่ในทางกลับกันช่วยให้ผลหมากรากไม้เติบโตขยายพันธุ์สร้างความร่มรื่นอย่างอิสระ บรรยากาศ 2 ริมฝั่งคลองสายนี้ จึงกลับมามีความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นช้าง หรือนกนานาพันธุ์

ปัจจุบันยังนำมาซึ่ง...กลุ่มท่องเที่ยวและอนุรักษ์คลองสียัด ที่มี นายทวี สาธุชาติ อดีตกำนัน ต.ท่าตะเกียบ เป็นประธานกลุ่ม ที่ระดมความคิดเห็นชาวชุมชนริมลำคลอง พัฒนาคุณค่าคลองสียัดให้กลับคืน

เมื่อลำเลียงสิ่งที่ทับถมในลำคลองออกไปแล้ว จึงทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท้าทายผู้นิยมพายเรือคยัคและผู้สนใจ ไปโชว์ความสามารถในสายน้ำไหลเชี่ยว ทุกวันหยุดและเทศกาล ระยะทางเริ่มต้น 8 กม.

นอกจากนี้ชาวบ้านยังสานแนวทางต่อยอดพัฒนาพื้นที่ 15 ไร่

ริมคลองสียัด หมู่ 3 (บ้านทุ่งยายชี) ต.ท่าตะเกียบ เป็นสวนดอกไม้แสนสวย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ
ที่ผ่านมาจึงเชิญ นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผวจ.ฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดเทศกาลล่องเรือคยัคคลองสียัดและตลาดนัดชุมชน 100 ร้าน ตามรูปแบบประชารัฐ โดยชุมชนริเริ่ม เอกชนขับเคลื่อนและภาครัฐช่วยหนุน

โดยมีนัยสำคัญเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่นี้ช่วยสร้างรายได้ให้สินค้าชุมชนได้อย่างน่าสนใจ...!

ธนพัฒน์ เจียรสถิต /รายงาน

27 ก.ค. 2560 11:26 27 ก.ค. 2560 11:26 ไทยรัฐ