วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชักทะแม่งชอบกล

หนังสือขอความเป็นธรรมถึง รมว.เกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 อ้างถึง การที่รัฐบาลมีนโยบาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานรัฐ ซึ่งหมายถึงกองทัพด้วย และสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยบริษัทผู้ร้องเรียนได้มีการติดต่อประสานงานกับ สหกรณ์การเกษตรพูนสุข พร้อมทั้งชี้แจงข้อดีและผลประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

จนกระทั่ง สหกรณ์การเกษตรพูนสุข โดยมีประธานและคณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทเอกชนรายนี้เป็นผู้สนับสนุนโครงการและได้มีการจัดประชุมวิสามัญเพื่อขอความเห็นชอบจากสมาชิก ผลปรากฏว่า สมาชิกมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์พูนสุขเข้าร่วมโครงการ และให้คณะกรรมการคัดเลือกประธานคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

ต่อมาทาง บริษัทเอกชนและสหกรณ์พูนสุข ได้ทำการลงนามในสัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ใช้ประโยชน์จากที่ดินและใช้สิทธิของเจ้าของโครงการ โดยบริษัทได้เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆ จนกระทั่งเมื่อสหกรณ์ได้ทำการจับสลากในการได้สิทธิเป็นเจ้าของโครงการ และประกาศอย่างเป็นทางการโดย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2560

หลังจากนั้น สหกรณ์พูนสุข ได้ดำเนินการนัดคณะกรรมการ พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทเพื่อประชุมลงมติให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สนับสนุนโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2560

แต่ปรากฏว่าเมื่อเร็วๆนี้ สหกรณ์พูนสุข กลับจัดประชุมคณะกรรมการขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและลงมติให้กับบริษัทเอกชนรายอื่นเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนอีกราย ทางบริษัทจึงได้ส่งตัวแทนเข้าไปติดตามผลการประชุม ทราบว่าเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้อำนาจหน้าที่ดึงบริษัทเอกชนรายอื่นเข้ามาร่วมประชุม ไม่รับรองมติที่ประชุมเดิมที่ได้ตกลงเซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญของสหกรณ์เพื่อเปิดทางให้มีการคัดเลือกใหม่ เมื่อบริษัทที่ได้รับการประมูลไปแล้วจะขอยื่นซองประมูลอีกครั้ง ได้รับคำตอบว่า ไม่มีการรับยื่นซองแล้ว

ต่อมาทางบริษัทได้รับทราบข่าวว่า มีการนัดประชุมคณะกรรมการในยามวิกาล เมื่อวันที่ 22 ก.ค. และให้มีการลงมติกันอีกครั้ง เพื่อให้บริษัทเอกชนรายใหม่ได้รับการประมูล โดยไม่เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนรายเดิมหรือบริษัทอื่นๆเข้าร่วมเสนอราคา

เหตุการณ์ที่กลายเป็นเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ไม่ค่อยจะชอบมา พากล มีกลิ่นทะแม่งอย่างไรชอบกล ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และ รมว.เกษตรฯ จะต้องมีการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและโปร่งใสต่อไป เนื่องจากในระยะหลังมีการร้องเรียนในทำนองว่าคนมีสีจับมือกับอดีตนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในท้องที่ ใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรม

อันจะส่งผลให้รัฐบาล คสช.เสียหายไปด้วย.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

27 ก.ค. 2560 11:14 27 ก.ค. 2560 11:14 ไทยรัฐ