วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯนำหน่วยงานรัฐร่วมทำบุญมหามงคล5ศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

นายกรัฐมนตรี นำ หัวหน้าเหล่าข้าราชการ เป็นประธานพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 27 ก.ค. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ความว่า “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้นำศาสนา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ มีความปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยสำนึกในพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทุกๆ ด้าน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นต่อประเทศชาติ และนำมาซึ่งความสุขแก่ประชาชนโดยแท้ ณ มหามงคลสมัยแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2560 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสวัสดี พระบุญญาบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ พระราชประสงค์จงสัมฤทธิ์ทุกประการ ทรงเป็นร่มฉัตรปกเกศคุ้มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบนิจนิรันดร์กาล เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

จากนั้น นายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มพิธีทางศาสนา ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล (ศาสนาพุทธ) พิธีดุอาอ์ขอพร (ศาสนาอิสลาม) พิธีอธิษฐานภาวนาขอพร (ศาสนาคริสต์) พิธีสวดมนต์ถวายพระพร (ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู) พิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา (ศาสนาซิกข์) จบพิธีทางศาสนา นายกรัฐมนตรี กราบลาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จพิธี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เย็นวันเดียวกันนี้ เวลา 18.00 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ทั้งนี้ รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระพุทธรูป เพื่ออัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงขอพระราชทานบทเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคัดเลือกบทเจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์บนปกหนังสือสวดมนต์ เพื่อใช้ในงานเจริญพระพุทธมนต์นี้ด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 ครบรอบ 65 พรรษาว่า ขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

นายกรัฐมนตรี นำ หัวหน้าเหล่าข้าราชการ เป็นประธานพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 27 ก.ค. 2560 10:49 27 ก.ค. 2560 12:35 ไทยรัฐ