วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ภาวะหูตึงกับสมองเสื่อม" ในผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” มีการประมาณการณ์ไว้ว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง 12.6 ล้านคน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับปัญหาทางสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป และแม้ว่าการแพทย์ในปัจจุบันจะพัฒนาไปอย่างกว้างไกล แต่ร่างกายก็มีความเสื่อมไปตามกาลเวลา ซึ่งอาจจะมีผลต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการได้ยิน ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้คน และสิ่งแวดล้อม เพราะหากหูเสียแล้วก็จะสื่อสารกับใครไม่ได้

“หู” เป็นอวัยวะที่ทำให้เราได้ยินเสียงต่างๆ โดยนำพาคลื่นเสียงที่มีความหมายไปยังสมอง หลังจากนั้นสมองจะแปลความหมายของเสียงที่ได้ยิน หากสมองไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยเสียง ความสามารถในการแปลความหมายจากเสียงใดๆ ก็จะลดลง สาเหตุของอาการหูตึงในผู้สูงอายุ มี 2 สาเหตุ คือ

1. หูชั้นใน ซึ่งเป็นส่วนประสาทรับเสียงมีความเสื่อมไปตามอายุ

2. หูชั้นกลางและหูชั้นนอก ที่เกิดการอับเสบ อาจจะมีขี้หูอุดตัน มีน้ำขัง จึงทำให้หูตึง เนื่องจากกลไกการนำเสียงไม่สมบูรณ์

ผลกระทบของอาการ “หูตึง”

@ ผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านการได้ยิน พบตั้งแต่ร้อยละ 40-60 ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี และเพิ่มสูงมากกว่าร้อยละ 80 ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 85 ปี การได้ยินของผู้สูงอายุจะมีความเสื่อมแบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้สูงอายุมักจะฟังไม่รู้เรื่อง หรือได้ยินแต่จับใจความไม่ได้

@ ผู้สูงอายุอาจมีอาการหลงๆ ลืมๆ ถามอะไรซ้ำๆ ตลอดเวลา เนื่องจากการทำงานของสมองที่ช้าและเสื่อมสมรรถภาพลง และหากมีปัญหาหูตึงด้วย เมื่อสมองไม่ได้รับการกระตุ้นจากเสียง ก็จะทำให้สมองเสื่อมเร็วขึ้น

@ เมื่อไม่ได้ยินเสียงผู้พูด ก็ไม่สามารถโต้ตอบคู่สนทนาได้ จึงไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือคนใกล้ชิดได้ ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ผู้สูงอายุจะรู้สึกน้อยใจและรู้สึกว่าถูกละเลยจากคนในครอบครัว ก็จะเก็บตัวเงียบ และอาจจะเป็นสาเหตุของอาการซึมเศร้า

แนวทางการช่วยเหลือ

หากประสาทหูเสื่อมจากอายุ การใช้เครื่องช่วยฟัง จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ยินดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีความทันสมัยมาก โดยอาศัยดิจิตอลเทคโนโลยี ทำให้สามารถปรับเสียงให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมไม่ให้เสียงดังจนเกินไป ถ้าเสียงดังมากๆ ก็จะปรับระดับเสียงให้พอดี ไม่เป็นอันตรายต่อประสาทรับการได้ยิน

การใช้เครื่องช่วยฟัง จะไปช่วยกระตุ้นการได้ยินให้ส่งคลื่นเสียงไปที่สมอง และจะทำให้คงการทำงานของสมองไว้ ซึ่งลูกหลานควรดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด คอยให้กำลังใจ มีปฏิสัมพันธ์กับท่านอย่างสม่ำเสมอ การได้ยินเสียงที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นเสียงคนในครอบครัว เสียงเพลง เสียงธรรมชาติรอบๆ ตัว ซึ่งจะคงการได้ยินและสร้างความสุขให้กับท่าน

ส่วนปัญหาการได้ยินในหูชั้นกลาง สามารถรักษาโดยการผ่าตัดและกินยา ไม่ว่าจะหูตึงด้วยสาเหตุอะไร ควรรีบไปพบแพทย์ และหาทางรักษาโดยด่วน เพื่อสุขภาพของการได้ยินที่ดีของผู้สูงอายุอันเป็นที่รักของคุณ


------------------------------------------------------------


แหล่งข้อมูล

สุมาลัย มารุ่งโรจน์. 2560. หูตึงกับสมองเสื่อม. ใน: งานเสวนาวิชาการ “4 ทศวรรษ สื่อความหมาย”. โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ลานดนตรี อาคาร 1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” มีการประมาณการณ์ไว้ว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง 12.6 ล้านคน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับปัญหาทางสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป และแม้ว่าการแพทย์ในปัจจุบันจะ... 27 ก.ค. 2560 10:27 27 ก.ค. 2560 15:23 ไทยรัฐ