วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทรงพระเจริญ

วันนี้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพุทธเจ้าข้า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่ง ราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญขึ้นสืบราชสมบัติของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ว่า

“ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถึง 28 กรกฎาคม 2561 โดยพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” พระราชทานแก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด จังหวัดละ 10,000 ตัว รวม 770,000 ตัว เพื่อพระราชทานแก่ ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ สำหรับใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชนในชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชชนก

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานข้อความ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” บนด้านหน้าของเสื้อโปโลสีดำ ด้านหลังของ เสื้อพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์และพระปรมาภิไธย พร้อมข้อความ “พระราชทาน” และ “13 ต.ค. 59” ซึ่งเป็นวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ยังทรงสืบสาน “ศาสตร์พระราชา” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโครงการต่างๆอีกมากมาย อาทิ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีการเกษตร หรือนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และสร้างแรงจูงใจกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตร โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิก สหกรณ์ และ คลินิกกฎหมาย เป็นต้น

ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันนี้ เวลา 06.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีการทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เป็นการตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 651 รูป ณ ลานพระราชวังดุสิต ส่วน ต่างจังหวัด และ วัดไทยทั่วโลก ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต กงสุลไทย และ เจ้าอาวาส พิจารณาจัดสถานที่และนิมนต์พระสงฆ์ตามความเหมาะสม และเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีในพิธีมหามงคลนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพุทธเจ้าข้า.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

27 ก.ค. 2560 09:41 27 ก.ค. 2560 09:41 ไทยรัฐ