วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช่างเพชรโต้ร่วมรื้ออิฐโบราณ

จากกรณีกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชร คัดค้านการบูรณะถ้ำเขาหลวงที่กรมศิลปากรได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนบูรณะวงเงิน 16 ล้านบาท มีการรื้ออิฐและกระเบื้องปูพื้นสมัย ร.4 ทำให้เสียคุณค่าทางประวัติศาสตร์ กระทั่งนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ชี้แจงว่า การรื้ออิฐที่ชำรุดเปื่อยยุ่ยเพื่อซ่อมเปลี่ยนตามหลักการบูรณะทั่วไป และได้เชิญผู้ร้องเรียนกลุ่มช่างเมืองเพชรให้เข้ามามีส่วนร่วมนั้น เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายธานินทร์ ชื่นใจ หนึ่งในกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชร เปิดเผยว่า ไม่เคยตกลงอะไรกับนายสุวิทย์ ชัยมงคล ผอ.สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ว่าจะจัดหาช่างเมืองเพชรมาช่วย เพียงแต่มาเชิญให้ไปดูสถานที่ที่กำลังรื้อถอนและปูพื้นใหม่เท่านั้น กรณีนี้จะทำให้เกิดความเสียหาย ผู้คนอาจคิดว่าการตำหนิและร้องเรียนเพื่อให้กลุ่มตนเข้าไปแบ่งงานมาทำ ซึ่งมันไม่ใช่เจตนารมณ์ของกลุ่มเรา

นายธานินทร์กล่าวอีกว่า ที่มีการร้องเรียนเพราะว่าตั้งแต่เริ่มบูรณะ ทางกรมศิลปากรได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจว่าจะทำตรงนั้นตรงนี้ แต่ไม่เคยปรึกษา หรือสอบถามคนในพื้นที่ว่าเห็นควรด้วยหรือไม่ เมื่อถามบริษัทผู้รับจ้างทราบว่ามีการรื้อทำใหม่ทั้งหมดซึ่งมันไม่ถูกต้อง อิฐทุกก้อน กระเบื้องทุกแผ่นมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา จึงร้องเรียนเพื่อขอให้ทำการทบทวน และไม่เคยทราบว่าขอบเขตงานในวงเงิน 16 ล้านบาท กรมจะทำอะไรบ้าง เหมาะสมหรือไม่ ไม่มีใครได้รู้เลย เริ่มต้นก็มีปัญหาแล้ว จึงอยากให้พูดคุยอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไปพูดแล้วมาอ้างเป็นสัญญาประชาคม “ควรพูดคุยกันอย่างเป็นทางการจะดีกว่า ระยะเวลาในสัญญาก่อสร้างมันเดินตลอด ผู้รับจ้างจะเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุขยายสัญญาก่อสร้าง ทำให้เกิดความเสียหายไปกันใหญ่” นายธานินทร์กล่าว.

การรื้ออิฐที่ชำรุดเปื่อยยุ่ยเพื่อซ่อมเปลี่ยนตามหลักการบูรณะทั่วไป และได้เชิญผู้ร้องเรียนกลุ่มช่างเมืองเพชรให้เข้ามามีส่วนร่วมนั้น เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายธานินทร์ ชื่นใจ หนึ่งในกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชร เปิดเผยว่า 27 ก.ค. 2560 08:46 27 ก.ค. 2560 08:47 ไทยรัฐ