วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

3 นักเรียนเก่งวิจัยข้าวทนแล้งสำเร็จ

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ลำปาง นายพีระ มานะทัศน์ อดีต ส.ว.ลำปาง นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.เขต 35 และนายแสวง บุญมากาศ ผอ.ร.ร.ลำปางกัลยาณี แถลงข่าวผลงานของ 3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิจัยศึกษาพันธ์ุข้าวทนแล้งได้สำเร็จ ที่ห้องประชุม 100 ปี ร.ร.ลำปางกัลยาณี อ.เมืองลำปาง ทีมวิจัยประกอบด้วย ด.ช.โสพล กันทะวัง ด.ช.คณิชศร สุวรรณศรี และ ด.ช.วรัญญู เคียนทอง ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” นำแนวคิดเรื่องข้าวตามแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์กับความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ “ข้าวทนแล้ง” พบว่าข้าวที่ทนแล้งได้มากที่สุด คือ ข้าวพันธุ์ กข 49 รองลงมา พันธุ์ ชัยนาท 1 พันธุ์ กข 41 พันธุ์หอมมะลิ 105 พันธุ์ ไรซ์เบอร์รี่และพันธุ์พื้นเมือง

ทั้งนี้ได้ส่งแนวคิดโครงการวิจัยเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่จนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในสังกัด สพม.35 สู่ประชาคมอาเซียน จากนั้นได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานขยายผลในรูปแบบนิทรรศการอุดมศึกษา ที่ มรภ.ลำปาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการวิจัยระดับประเทศ ในโครงการ GLOBE PROGRAM ของ สสวท. และได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเสนอผลงานโครงการวิจัยในงาน 2017 Korea Science & Creativity Festival วันที่ 8-17 ส.ค.60 ที่เกาหลีใต้ เดือน พ.ย.60 ที่ประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริกา ในปี 61 เป็นการเผยแพร่ศักยภาพของนักเรียนในสังกัด สพม.35 ที่ได้มีโอกาสสานต่อแนวพระราชดำริพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่นานาชาติด้วย.

3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิจัยศึกษาพันธ์ุข้าวทนแล้งได้สำเร็จ ที่ห้องประชุม 100 ปี ร.ร.ลำปางกัลยาณี อ.เมืองลำปาง ทีมวิจัยประกอบด้วย ด.ช.โสพล กันทะวัง ด.ช.คณิชศร สุวรรณศรี และ ด.ช.วรัญญู เคียนทอง ได้รับแรงบันดาลใจจาก 27 ก.ค. 2560 08:40 ไทยรัฐ