วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วันมหามงคล

28 กรกฎาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เป็นวันมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทยปลื้มปีติ เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนม พรรษาครั้งแรกหลังจากพระองค์ขึ้น
ทรงราชย์ เป็นรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

สืบราชสันตติวงศ์ต่อจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

ในห้วงที่คนไทยโศกเศร้าใจหายกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ต่อการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 การขึ้นทรงราชย์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงเปรียบเสมือนเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจ ยังความปลาบปลื้มแก่ปวงพสกนิกรทั้งมวล

ทรงเป็นมิ่งขวัญ หลักชัย ของคนไทยทั้งประเทศ!!!

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำรัส ตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ ความว่า

“ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”

สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพระองค์ที่จะสืบทอดพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อประโยชน์สุขของประ-ชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

เมื่อพระองค์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระ-มหากษัตริย์ ได้ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงสานต่อโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 กว่า 4,000 โครงการ เพื่อความผาสุกของประชาชน

ทรงสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

และพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ พระราชทานถุงยังชีพไปแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎร และพระราชทานแนวทางแก่รัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน

รวมทั้งทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ กทม. โปรดเกล้าฯให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสา เก็บผักตบชวาและสิ่งกีดขวางออกจากลำคลองต่างๆ เพื่อช่วยการระบายน้ำ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 27–28 กรกฎาคม โดยมีพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 18.00 น. และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 651 รูป เช้าวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ลานพระราชวังดุสิต

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม-พรรษา 65 พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน!!!

“พ่อลูกอิน”

27 ก.ค. 2560 08:12 27 ก.ค. 2560 08:12 ไทยรัฐ