วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พร้อมใจ ถวายพระพร ในหลวง วันเฉลิม28ก.ค. 11บุคคลในภาพ ปีติได้ถวายงาน

เหล่าทัพเชิญชวนพสกนิกรทั่วแผ่นดินไทยน้อม ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวบุคคลในภาพ ที่ได้มีโอกาส ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทรัชกาลที่ 10 ทุกคนเผยถึงความรู้สึกสุดปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ครั้งหนึ่งในชีวิต

ปวงพสกนิกรไทยทั่วแผ่นดินสุดปีติยินดี ร่วมน้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยรัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวบุคคลในภาพที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ ไทย เมื่อบ่ายวันที่ 26 ก.ค. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวเปิดตัวบุคคลในภาพที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 โดยเชิญผู้ที่ปรากฏในภาพจำนวน 11 คน จาก 11 ภาพมาเปิดใจกล่าวถึงความรู้สึกในวันแห่งความทรงจำนั้น

นพ.เทพนม เมืองแมน นายกสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทย อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลในภาพพระราชกรณียกิจที่ 2 กล่าวว่า เป็นเกียรติและประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.10 เหตุการณ์ในภาพผ่านมานานกว่า 32 ปี แต่ยังจำได้ไม่ลืม โดยได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ที่เสด็จฯแทนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม ได้ถวายรายงานเกี่ยวกับการทำงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ที่ให้การสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน มาให้บริการกับประชาชนและได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

“ผมทำงานโครงการต่างๆเพื่อรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในหลวง ร.9 และ ร.10 มาตลอด 40 ปี จากการที่ได้ถวายงานทำให้ประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ ร.10 ทรงเสียสละทำงานเพื่อประชาชน อีกทั้งทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับคณะทำงานทุกคนว่าขอให้ทำงานด้วยความสามัคคีพัฒนางานให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน” นพ.เทพนมกล่าว

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผอ.โครงการชลประทาน จ.นราธิวาส บุคคลที่อยู่ในภาพพระราชกรณียกิจที่ 10 กล่าวว่า เหตุการณ์ในภาพตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงติดตามผลการดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร ณ บ้านบาวง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ทรงมีพระราชปฏิสันถารการดำเนินงานแก้ปัญหาให้ราษฎร เพราะบ้านบาวงมีพื้นที่นากว่า 400 ไร่ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง จ.นราธิวาส มีโครงการพระราชดำริของในหลวง ร.10 มากที่สุดในประเทศไทยจำนวน 17 โครงการ ทรงเน้นเรื่องน้ำเป็นสำคัญ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวง ร.9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางดำเนินงานแก้ปัญหาพัฒนาพื้นที่ โดยสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

นางสมทรง ประดับแก้ว ข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้างานหน้าบัลลังก์ บุคคลในภาพพระราชกรณียกิจที่ 4 กล่าวว่า เหตุการณ์ในวันนั้น สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลอาญา ระหว่างการเสด็จฯไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลต่างๆในกระทรวงยุติธรรมและขึ้นประทับบนบัลลังก์ โดยทรงร่วมพิจารณาคดีในคดีลักทรัพย์ จำเลยเป็นผู้ชาย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงตัดสินให้จำคุก แต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อน สร้างความปลาบปลื้มใจให้ทุกคน เมื่อมาได้ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จหลายครั้ง สร้างความปลื้มปีติอย่างมาก

นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ บุคคลในภาพพระราชกรณียกิจที่ 8 กล่าวว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในภาพตนปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์ อ.จอมทอง คอยดูแลสุขภาพแกะและควบคุมคุมแกะ เพื่อให้สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวที่โดยเสด็จด้วยและทรงให้อาหาร พระองค์ทรงพระเกษมสำราญและแย้มพระสรวล ตนได้น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวง ร.10 มาเป็นแบบอย่าง ร่วมฝึกอาชีพชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม นอกจากแกะ ยังมีไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ดเทศ เป็ดไข่ เป็ดอี้เหลียง เพื่อสร้างงานและสร้างความมั่นคงทางอาหารมีโปรตีนให้ราษฎรในถิ่นทุรกันดารได้บริโภคจะขอเป็นข้าพระบาทในพระองค์ท่านและตั้งใจปฏิบัติหน้าข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ

ส่วนนายสมบัติ ปภาณี ชาวกะหรี่ยงบ้านขุนแตะ ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาลบุคคลในภาพที่ 8 กล่าวว่า ในภาพตนปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานสัตวบาลช่วยดูแลแกะ ขณะพระองค์ทรงให้อาหาร นับเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสถวายงานใกล้ชิด รู้สึกตื่นเต้น ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค.ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ตนจะสืบสานทำความดีเพื่อนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่นต่อไป

อีกท่านคือ รศ.ศานติ วิริยะวิทย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลในภาพที่ 7 กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2542 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทอดพระเนตรนิทรรศการในโอกาสเสด็จฯไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์การบินและอวกาศยาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รู้สึกปลาบปลื้มอย่างมาก พระองค์ทรงเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักบิน ทั้งในด้านความมุ่งมั่นการฝึกฝนในด้านการบินมาตลอด ทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องการบินมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเปิดการเรียนการสอนการบินของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบินและยังเป็นอาจารย์ผู้สอนการบินให้แก่โรงเรียนเรืออากาศอีกด้วย

คนสุดท้ายคือ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลในภาพที่ 5 กล่าวว่า ได้รับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2536 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จำได้ว่าได้ถวายรายงานเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก ทรงติดตามการพัฒนาต่างๆอย่างต่อเนื่อง เจริญรอยตามพระราชปณิธานของในหลวง ร.9 อย่างแท้จริง

ในส่วนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 ที่รัฐบาลจัดขึ้นนั้น วันเดียวกัน พล.ท.ชัยพฤกษ์ อัลยะภาคย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกิจกรรมโดย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณ–อัตถ์ ผบ.ทหารสูงสุด พร้อมนายทหารระดับสูงร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป เวลา 07.00 น. พิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พิธีไถ่ชีวิตโค ปล่อยนก ปล่อยปลา

ด้านกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า หน่วยทหารของกองทัพบก ในนามกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จะช่วยอำนวยความสะดวกให้พสกนิกร ได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีในทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นในระหว่าง 28 ก.ค. ถึง 3 ส.ค. 2560 สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกองทัพบกในวันที่ 28 ก.ค. เวลา 09.30 น. มีพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันในหน่วยทหารทั่วประเทศ ในส่วนกลาง พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. จะเป็นประธานพิธีสงฆ์และพิธีไถ่ชีวิตกระบือ การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และระหว่างวันที่ 26-31 ก.ค.กองทัพบกจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ เผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนิน โดยเปิดให้ประชาชนและกำลังพลได้เยี่ยมชมนิทรรศการในเวลาราชการ

พ.อ.หญิงศิริจันทร์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้กองทัพบกยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในนามรัฐบาล ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กทม.โดยในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 18.00 น. จะมีพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการเจริญพระพุทธมนต์ถวาย พระพรชัยมงคลและกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ก.ค.2560 เวลา 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 29 ก.ค.2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป มีการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวงดุริยางค์ 3 เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคเอกชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต กทม.

ด้านกองทัพเรือ น.อ.พาสุกรี วิลัยลักษณ์ ผอ.กองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กล่าวว่า ในวันที่ 28 ก.ค. เวลา 10.30 น. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2560 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เช่นเดียวกับกองทัพอากาศ พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รอง ผบ.ทอ.เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เหล่าทัพเชิญชวนพสกนิกรทั่วแผ่นดินไทยน้อม ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 27 ก.ค. 2560 08:03 27 ก.ค. 2560 08:04 ไทยรัฐ