วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดบัวขวัญ เปิดโครงการรณรงค์ เข้าวัดทำบุญ ไล่ยุงวิถีพุทธ ช่วงเข้าพรรษา

กรมควบคุมโรค วัดบัวขวัญ และโรงเรียนวัดบัวขวัญ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ เข้าวัดทำบุญ ไล่ยุงวิถีพุทธ เพื่อรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายในศาสนสถาน เพื่อป้องกันโรคที่มาจากยุงทั้งโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย...

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 26 ก.ค.60 ที่วัดบัวขวัญ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายณรงค์ แสงสุวรรณ ผอ.โรงเรียนวัดบัวขวัญ พระมหาสมควร สุทสุสโน ผช.เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ ร่วมกันเปิดโครงการรณรงค์ “เข้าวัดทำบุญ ไล่ยุงวิถีพุทธ” เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสร้างบุญป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย ด้วย 5 วิธี หลังผลสำรวจพบ ศาสนสถานเป็นแหล่งที่พบลูกน้ำยุงลายมากที่สุด ถึงร้อยละ 58 ของจำนวนศาสนสถานที่สำรวจ

นพ.เจษฎา กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงเข้าพรรษา ประชาชนและพุทธศาสนิกชนต่างพากันเข้าวัดทำบุญและยังเป็นช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทำให้มีผู้ป่วยจากโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มขึ้นทั้งโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มค.- 17 มค.60 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 22,356 ราย เสียชีวิต 31 ราย โดยคาดว่าตลอดปี 60 ไทยจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ 75,000-80,000 ราย จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องติดตามและเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดและร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง วัดถือเป็นศาสนสถานที่มีผู้มาทำบุญและปฎิบัติธรรมจำนวนมาก ทั่วประเทศมีวัดมากกว่า 36,000 วัด โดยกรมควบคุมโรค สนับสนุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมสุขภาพดียึดหลัก บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างวัดบัวขวัญ โรงเรียนวัดบัวขวัญ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้วัดบัวขวัญเป็นวัดนำร่องตัวอย่าง ในการป้องกันโรคที่มาจากยุง และเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนประชาชน ทั่วประเทศ หันมาสนใจป้องกันโรคติดต่อจากยุงลายด้วย 5 วิธี 1 เก็บขยะปัดกวาดลานวัดเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2 ปิดเปลี่ยนน้ำในภาชนะเก็บน้ำทั่วไปและในห้องน้ำ 3 เลี้ยงปลาในอ่างบัวหรือบริเวณปลูกพืชน้ำ 4 ดูแลภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดโดยปลุกสมุนไพรกันยุง เช่น ตะไคร้หอม 5 นั่งสมาธิโดยทายากันยุงทุกครั้ง ซึ่งข้อปฎิบัติเหล่านี้สามารถทำได้ทั้งที่วัดและนำกลับมาใช้ที่บ้าน เพื่อให้พ้นจากโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ.

กรมควบคุมโรค วัดบัวขวัญ และโรงเรียนวัดบัวขวัญ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ เข้าวัดทำบุญ ไล่ยุงวิถีพุทธ เพื่อรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายในศาสนสถาน เพื่อป้องกันโรคที่มาจากยุงทั้งโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 27 ก.ค. 2560 01:24 ไทยรัฐ