วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ควัก 200 ล้านขยายท่อประปา กทม., นนทบุรี, ปากน้ำ

นายปริญญา ยมะสถิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในโอกาส กปน.ครบรอบ 50 ปี วันที่ 16 ส.ค.2560 มีโครงการขยายท่อประปาในเขตการ ให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่ 3 จังหวัด รวมระยะทาง 145 กม. งบประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อนหรือเข้าไปถึงพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากท่อประธาน ที่ผ่านมา กปน.ได้ดำเนินการขยายท่อส่งน้ำประปาแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 1,300 กม. โดยเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 700 เส้นทาง ระยะทาง 600 กม. งบประมาณ 800 ล้านบาท สมุทรปราการ ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 202 เส้นทาง ระยะทาง 289.80 กม. งบประมาณ 536 ล้านบาท นนทบุรี 199 เส้นทาง ระยะทาง 230 กม.งบประมาณ 308 ล้านบาท ส่งผลให้แรงดันน้ำประปาหลาย พื้นที่ไหลแรงขึ้นกว่าเดิม ส่วนพื้นที่ที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการและยังมีปัญหาน้ำไหลอ่อน กปน.จะใช้วิธี บริหารจัดการภายในโดยผันปริมาณน้ำจากพื้นที่ไหลแรงมาช่วยในพื้นที่ไหลอ่อน ทั้งนี้ หลังจากโครงการขยายท่อ ประปาเสร็จสมบูรณ์ปัญหาน้ำไหลอ่อนจะลดลง.

นายปริญญา ยมะสถิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในโอกาส กปน.ครบรอบ 50 ปี วันที่ 16 ส.ค.2560 มีโครงการขยายท่อประปาในเขตการ ให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่ 3 จังหวัด รวมระยะทาง 145 กม. งบประมาณ 200 ล้านบาท 26 ก.ค. 2560 23:58 ไทยรัฐ